petak, 23. februar 2024.

RTV Brus

Brusko selo

Brusko selo – zalog za budućnost 19: Sela u slivu Toplice

  Brusko selo – zalog za budućnost 19: Sela u slivu Toplice

Jedan put je za dva sela, a Leviće ima jedno. Iza šuma, granja, pruća, sakrila se svaka kuća. A kad

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 18: Belo Polje, Bozoljin, Boranci, Vitoše

  Brusko selo – zalog za budućnost 18: Belo Polje, Bozoljin, Boranci, Vitoše

Iako blaževačka regija spada u retko naseljene predele Srbije, netaknuta lepota njenih sela oduvek je privlačila pažnju putnika i letopisaca

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 17: Blaževo – blago podno Kopaonika

  Brusko selo – zalog za budućnost 17: Blaževo – blago podno Kopaonika

Ustaješ ovde, jutros, Crkvo praotaška, Na noge obe iz seobe Svetačke i težačke i penješ se u vrhove Blaževačke.“  

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 16: Sela blaževačkog kraja

  Brusko selo – zalog za budućnost 16: Sela blaževačkog kraja

Sva sela blaževačkog kraja, osim Stanulovića, pripadaju slivu reke Toplice, stoga je istorijska prošlost ovog područja do kraja 19. veka

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 15: Kriva reka – tajna uspeha poljoprivrede

  Brusko selo – zalog za budućnost 15: Kriva reka – tajna uspeha poljoprivrede

U lepotu Krive Reke uverili su se mnogi. Ne zna se da li je lepša leti uz miris pokošene trave

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 14: Kriva Reka – potencijali razvoja seoskog turizma

  Brusko selo – zalog za budućnost 14: Kriva Reka – potencijali razvoja seoskog turizma

Staro selo bilo je prvo naselje Krive Reke, odakle su se meštani kretali u više pravaca. Zbog toga je Kriva

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 13: Batote – razvoj najvećeg sela bruske opštine

  Brusko selo – zalog za budućnost 13: Batote – razvoj najvećeg sela bruske opštine

Pokraj reke put krivuda, Šumsko selo, manastirsko, Sa šesnaest lepih brda! Rastu šume za blagdanje, Za buduće sjajne dane!“ Saša

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 12: „Pšenica je od svih semena za najveće poštovanje”

  Brusko selo – zalog za budućnost 12: „Pšenica je od svih semena za najveće poštovanje”

Kao jedna od najznačajnijih ratarskih kultura koja uspeva na područjima sa vrlo različitom količinom i rasporedom padavina, pšenica je oduvek

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 11: Snaga poljoprivrede

  Brusko selo – zalog za budućnost 11: Snaga poljoprivrede

Fizičko-geografske i klimatske odlike podgorine Kopaonika uslovili su razvoj poljoprivrede, stočarstva i voćarstva na ovom podneblju. Poljoprivreda, u svom primarnom

Detaljnije

Brusko selo – zalog za budućnost 10: Sva sela potkopaoničkog kraja

  Brusko selo – zalog za budućnost 10: Sva sela potkopaoničkog kraja

Uprkos prostornoj i materijalnoj različitosti, 57 sela u opštini Brus čine jednu čvrstu duhovnu zajednicu povezanu zajedničkom prošlošću i željom

Detaljnije