četvrtak, 23. septembar 2021.

RTV Brus

IZBOR JE TVOJ - NAUČI DA ODOLIŠ

Izbor je tvoj – nauči da odoliš

    Izbor je tvoj – nauči da odoliš

Šta je zavisnost i kako je prepoznati? Zavisnost se definiše kao jedna patološka vezanost za određene supstance ili za nematerijalne stvari uz neodoljivu želju da se nastavi sa uzimanjem supstance

Detaljnije

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

 Rad timova ZJZZ Kruševac na edukaciji mladih Programi prevencije trebalo bi da budu organizovani na dva nivoa ističe Violeta Milićević iz Zavoda za javno zdravlje Kruševac, prevencija bi se bazirala

Detaljnije

Izbor je tvoj, nauči da odoliš

    Izbor je tvoj, nauči da odoliš

Prevencija je odlučujući faktor u očuvanju zdrave populacije „Zavod za javno zdravlje Kruševac“ kao preventivno-promotivna ustanova se od početka osnivanja bavi različitim problemima i svoje aktivnosti usmerava između ostalog i

Detaljnije

IZBOR JE TVOJ, NAUČI DA ODOLIŠ

    IZBOR JE TVOJ, NAUČI DA ODOLIŠ

Bolesti zavisnosti – dominantan problem savremene populacije Razvojni stadijum adolescencije smatra se fazom najvećeg rizika od započinjanja sa zloupotrebom psihoaktivnih sredstava – cigareta, alkohola i ilegalnih psihoaktivnih supstanci. Činjenica je

Detaljnije