RTV Brus

Radio Brus

Radio Brus emituje program na 94,1MHz kao lokalni emiter. Predajnik Radio Brusa nalazi se na zgradi Centra za kulturu Brus. Kao lokalni emiter, Radio Brus svojim signalom pokriva područje Grada Brusa i okoline.

Radio Brus poseduje, od Regultornog tela za elektronske medije Republike Srbije (REM-a), izdatu Dozvolu za pružanje medijske usluge br. 215/2008-5 sa zonom pokrivanja lokalnog područja – radiodifuzna oblast 5-Brus i oznakom mreže LR 101/Brus, frekvencija 94,10. Pomenuta dozvola podrazumeva lokaciju predajnika Radio Brusa sa sledećim parametrima: WGS kordinate: – 0210200E432259N – nadmorska visina  terena 425 m, Radio Brus frekvencija 94,10 MHz.

Prema koordinatama i nadmorskoj visini predvidjenih Dozvolom REM-a, Dozvola je izdata za bivsu lokaciju Radio Brusa odnosno objekat Kulturnog centra opštine  Brus.

Programska šema

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
 08:00 – 10:00 Jutarnji program

 • Gradski servis
 • Prognoza vremena
 • Izveštaj AMSS
 • Običajnik
 • Na današnji dan
10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik 10:00 Jutarnji dnevnik
12:00 Vesti 12:00 Vesti 12:00 Vesti 12:00 Vesti 12:00 Vesti 12:00 Vesti 12:00 Vesti
13:00 Vesti 13:00 Vesti 13:00 Vesti 13:00 Vesti 13:00 Vesti 13:00 Vesti 13:00 Vesti
14:00 Vesti 14:00 Vesti 14:00 Vesti 14:00 Vesti 14:00 Vesti 14:00 Vesti 14:00 Vesti
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 Dnevnik
Centralna informativna emisija
17:00 – 20:00 Zabavni program
„Sportski mix“, emisija o sportu
17:00 – 20:00 Zabavni program
„Luvari zdravlja“, emisija o zdravlju
17:00 – 20:00 Zabavni program
„Pokretne slike“, emisija o filmu
17:00 – 20:00 Zabavni program
„Muzička kutija“, emisija o muzici
17:00 – 20:00 Zabavni program
„TehnoTek“, emisija o novim tehnologijama
19:00 Vesti 19:00 Vesti 19:00 Vesti 19:00 Vesti 19:00 Vesti 19:00 Vesti 19:00 Vesti
20:00 Vesti 20:00 Vesti 20:00 Vesti 20:00 Vesti 20:00 Vesti 20:00 Vesti 20:00 Vesti
22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik 22:00 Večernji dnevnik