RTV Brus

Marketing

Kroz specijalizovane programske sadržaje i reklmne blokove RTV Brus svakodnevno emituje komerjalne sadržaje. Takođe izrađuje radio i TV spotove, džinglove i marketinške reportaže uz mogućnost komercijalnih popusta na dugoročne ugovore, praznične pakete i mogućnost odloženog plaćanja, odgovarajući tako zahtevima savemenog tržišta bruske opštine i čitavog Rasnskog okruga.

Blizu dvadeset godina kontinuiranog rada Radio Brusa odnosno decenijsko iskustvo u pripremanju i emitovanju programa doprineli su da RTV Brus razvije prepoznatljive sadržaje, poštujući kao društveno odgovorno preduzeće principe različitosti, afirmišući kulturne vrednosti, turističke potencijale, kreativnost.

Cenovnik emitovanja na RTV Brus:

Usluga Period Broj emitovanja Cena
Radio džingl do 60 sek. * 1 dan 1 x dnevno 30.00
Radio dćingl do 60 sek. mesec dana 6 x dnevno 4.000,00
TV džingl do 60 sek. * 1 dan 1 x dnevno 50,00
TV džingl do 60 sek. mesec dana 6 x dnevno 7.000,00
Paket RTV džingl do 60 sek. mesec dana 6 x dnevno 10.000,00
Mali oglas (radio) 1 dan 6 x dnevno 100,00
TV oglas 1 dan 6 x dnevno 200,00

* Do deset dana emitovanja plus izrada džingla.

Ostale cene

  • Izrada radio džingla: 1.500,00
  • Izrada TV džingla: 3.000, 00

Napomena:
RTV Brus nije u sistemu PDV-a.