RTV Brus

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

Izbor je tvoj-nauči da odoliš
30. oktobra
09:00 2021

 Bolesti zavisnosti mladih sa sociološko-psihološkog aspekta

Na temu „Izbor je tvoj nauči da odoliš“, vezanu za bolesti zavisnosti mlade populacije, sa sociološko-psihološkog aspekta razgovarali smo, sa profesorkom sociologije u bruskoj Srednjoj školi, Snežanom Miladinović.

Bolesti zavisnosti nastaju kao produkt korišćenja, psihoaktivnih supstanci. Psihoaktivne supstance jesu materije koje utiču na ljudsko stanje svesti, menjaju naše mišljenje, raspoloženje, naše stavove .

„Sve što bi trebalo da bude u nekoj normali, pod dejstvom psihoaktvnih supstanci biva drugačije“.

Psihoaktivne supstance jesu droga, alkohol, zatim različite vrste prirodnih materija, tako da se u to ubrajaju neke biljke, i kaktusi čiji pupoljci i lišće utiču na mentalno stanje čoveka, ali moramo napomenuti da je danas primetna velika zloupotreba lekova.

„Kad kažemo droga, najčešće taj izraz možemo da tumačimo na dva načina, jer nije svako korišćenje droga narkomanija. Korišćenje „droga“ može se koristiti za lečenje pojedinca, a može da se koristi i u religijske svrhe. Međutim zloupotreba droga, odnosno stalno trovanje organizma, određenim supstancama koje menjaju naše stanje svesti jeste narkomanija.“

„U svakodnevnom govoru možemo čuti takozvanu podelu na lake i teške droge, međutim pitanje je šta je lako, šta je teško. Ostavljam medicinarima da govore o toj temi, ali sa sociološkog aspekta možemo reći da svaka droga utiče na izmenjeno stanje svesti, odnosno razara i psihu i telo jednog pojedinca“ ističe Snežana Miladinović.

Ako znamo da smo mi kao pojedinci elementi strukture društva, da svako od nas preko određene grupe pripada globalnom društvu, kako je meni kao pojedincu danas, tako će biti i moj doprinos društvu.

U svetu je velika rasprostranjenost upotrebe psihoaktivnih supstanci, prema nekim statističkim podacima oko 271 milion ljudi u svetu koristi nedozvoljene supstance, što bi bilo 5,5 % ukupne svetske populacije, starosti od 15 do 64 godine. To je zaista veliki broj ljudi na koje mi ne možemo da računamo, koji u određenom trenutku ne mogu biti od koristi u društvu.

Ako se pitamo gde leže razlozi uzimanja droge, odnosno zašto mladi ljudi počinju da koriste ove nedozvoljene supstance, možemo da ih navedemo mnogo. Pre svega radoznalost, recimo mnogi mladi ljudi žele da probaju nešto novo, zatim da se dokažu u društvu da su možda dorasli, imaju neku vrsta bunta prema porodici, vršnjacima, partneru.

freepik.com

Porodica, je prvi faktor socijalizacije, sledeći faktor jesu škola, grupe vršnjaka, mas mediji, društvo ali ono što u porodici pojedinac dobije smatra se ključnom stvari za razvoj i život jednog pojedinca. Sa sociološkog aspekta možemo reći da je porodica najvažnija karika za sprečavanje narkomanije i alkoholizma, ili s druge strane u pospešivanju toga.

 

„Ako se setimo one čuvene rečenice koju je Lav Tolstoj napisao u romanu Ana Karenjina „Sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesrećna je nesrećna na svoj način“ šta to znači? A to, upravo znači da porodica može biti mesto sreće, mira i blagostanja, i mesto nezadovoljstva,  bunta i nekih „iskrivljenih“ odnosa. Ako je mirno i dobro to je uredno, međutim postoje porodice koje prosto ne mogu da uspostave komunikaciju jedni sa drugima, figurativno rečeno samo žive jedni pored drugih, a ne žive zajedno. Takođe postoje porodice, koje pospešuju korišćenje droge i alkohola, ako su roditelji korisnici ovih supstanci vrlo je verovatno da će i dete krenuti tim putem.“

Iz iste rubrike