RTV Brus

Izbor je tvoj- nauči da odoliš

Izbor je tvoj- nauči da odoliš
13. novembra
09:01 2021

Porodica je ključni faktor u formiranju mlade ličnosti

U današnjem tekstu, predstavićemo deo razgovora sa profesorkom sociologije Snežanom Miladinović, na temu bolesti zavisnosti kod mlađe populacije.

Alkoholizam takođe spada u bolesti zavisnosti, 1952. godine Svetska zdravstvena organizacija je ovu supstancu proglasila kao bolest zavisnosti, a to znači da čovek koji neumereno konzumira alkohol jeste ustvari bolesnik.

 „Postoji i takozvano društveno dozvoljeno ispijanje alkohola, ističe Snežana Miladinović. Šta to znači?  To znači da u mnogim balkanskim zemljama pa i u našoj tradiciji i kulturi, mi pijemo alkohol prilikom različitih obreda, krštenja, rođenja i drugo. Tada se smatra da je to dozvoljeno konzumiranje alkohola, roditelji su ponekada ti koji podstiču svoju decu, dajući deci da probaju alkohol u manjim količinama a onda kada to krene u drugom smeru nastaju pravi problemi“ objašnjava Miladinović.

„Želim takođe da istaknem da se „narkomani“ druže sa osobama koje su njima slične, sa kojima mogu biti otvoreni i da razmenjuju drogu i da traže način da je nabave. Menja se njihov socijalni status, kod narkomana i alkoholičara se često događa da  sem toga što se njihovo telo razara, oni zapostavljaju i njihove društvene obaveze, zapostavljaju obaveze prema porodici, školi, poslu i jednostavno žive na teret društva. To je nešto što treba sprečavati.“  Kada su u pitanju mladi ljudi, tu su najvažniji faktor roditelji koji treba više pažnje da obrate na svoju decu, posebno u periodu puberteta, apeluje profesorka sociologije.

Postoje nekoliko faktora za uzimanje psihoaktivnih supstanci

Haotično funkcionisanje porodice; ukoliko i roditelji koriste nedozvoljene supstance;
Neuspeh roditelja da postave pravila ponašanja u porodici;
Nedostatak vezanosti, topline i dobre komunikacije između dece i roditelja;
Izuzetna stidljivost ili agresivno ponašanje u kući ili školi;
Loš uspeh u školi, odsustvo veštine i komunikacije među vršnjacima, druženje sa decom koja su sklona socijalno devijantnom ponašanju.

Psihoaktivne supstance mogu biti stimulativne, depresori i halucinogene.

Stimulativne supstance povećavaju, kod pojedinca tj. oni koji ih konzumiraju misle da imaju veću mentalnu i fizičku snagu, i u nekim momentima oni dobiju želju recimo, da skoče sa neke visine i drugo, jer ti stimulansi kod njih stvaraju osećaj stimulansa, tu spadaju droge poput kokaina, ekstazija, amfetamina. „Nažalost, na nekim događajima gde je prisutan veliki broj mladih, obično dođe do nekog smrtnog ishoda, zbog prevelikog korišćenja upravo tih stimulativnih droga“.

Druga vrsta droga su depresori, oni smanjuju rad centralnog nervnog sistema, izazivajući osećaj smirenosti, koristeći ove droge pojedinac je u stanju „potpunog mira“ gde može čak i da dođe do samubistva, jer jednostavno sve im je jedno, ništa ne razmišljaju i drugačije vide stvarnost.

 

Treća vrsta su halucinogeni psihoaktivni materijali, koji stvaraju iskrivljeni osećaj stvarnosti, a tu najčešće nastupaju paranoja i šizofrenija i različite vrste psihoze.

Naš današnji sagovornik ističe :“Ja kao sociolog ne mogu da istaknem nijedan pozitivan uticaj uzimanja droga, osim ako se koristi u medicinske svrhe, gde lekari znaju šta i koliko sme da se koristi, da ne bi došlo do izmenjenog stanja svesti i razaranja organizma.“

Iz iste rubrike