RTV Brus

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

Izbor je tvoj-nauči da odoliš
11. decembra
08:32 2021

Reci ne – psihoaktivnim supstancama

Sagovornik na temu bolesti zavisnosti, koja se realizuje pod nazivom „Izbor je tvoj-nauči da odoliš je potpredsednica Udruženja žena „Kaliopa“ Brus.

„Želim da kažem da ljudi pod uticajem droga i alkoholizma, imaju povećanu agresivnost, tako da to dovodi i do nasilja u porodici, i u organizaciji kojoj ja pripadam – Udruženje žena „Kaliopa“ Brus, koja se bori protiv rodno zasnovanog nasilja, učestvovala sam u istraživanju gde je u porodicama u kojima postoji alkoholičar, povećano partnersko nasilje.“

Ljudi koji koriste alkohol nemaju osećaj za partnerske odnose, jednostavno svaljuju osećaj krivice na ženu. Nasilja ima i prema muškarcima, ali u našoj zemlji nije zabeležan nijedan smrtni ishod nasilja nad njima ali skoro svake godine u Srbiji imamo ubijenih preko 30-ak žena od strane muškaraca, tako da korišćenje alkohola pored partnerskog nasilja dovodi i do nasilja prema deci.

Kad je lečenje u pitanju, vrlo je popularan model, porodičnog lečenja, znači tu bude uključenja čitava porodica, ali sada veliko je pitanje da li žena koja je godinama trpelja nasilje od alkoholičara, želi na kraju i da mu pomogne i da se uključi u sam taj proces izlečenja, ali se svakako preporučuje model porodičnog lečenja.

„Udruženje žena „Kaliopa“ Brus, održalo je više radionica na temu „Kako prepoznati nasilje?“ i „Kako se zaštiti od njega“ i došle smo do zaključka da mnoge žene trpe  porodično nasilje iz razloga što su ekonomski nezavisne, zbog toga što mnoge misle da je razvod sramota, ali i veliki je uticaj društvenog života na odluku žene da ostane sa nasilnikom, zato što živimo u jednoj patrijahalnoj sredini, gde se uglavnom kaže da je porodično nasilje, „porodična stvar“. „Ako neko tuče ženu, često se kaže tuče svoju ženu, ne treba se mešati u to.“

Međutim nasilje nije stvar porodice, nasilje u prodici je stvar celokupnog društva, jer porodica je primarna društvena grupa, gde kako je članovima porodice tako je i društvu.“

Snežana Miladinović šalje poruku svim mladima na temu „Izbor je tvoj nauči da odoliš“

„Mogu reći da mladi imaju pred sobom velike izazove, toliko im se toga nudi i pozitivnog i negativnog i rečenica „Izbor je tvoj“ je zaista, vrlo jaka i sugestivna. Treba odoleti negativnim izazovima, ali je važno da mladi najpre shvate, šta je to što je pozitivno i dobro za njih, a šta je negativno. U tome je ključna uloga ovih faktora socijalizacije, porodice, škole, vršnjaka, mas medija. Smatram da je neophodno ukazati im šta je dobro za njihovo zdravlje. Naravno mladi ljudi su pametni, znaće da prepoznaju šta je dobro.

„Naučite se da prepoznate šta je dobro, šta ne škodi vašem organizmu, vašem psihofizičkom zdravlju da biste bili dobri sebi, da biste bili dobri članovi društvene zajednice i vodite se onom rečenicom starih Latina koja glasi „Ako si ti zdravo, ja sam dobro“. Ako smo psihofizički zdravi svima je dobro i nama samima, našim prijateljima, društvu. Nažalost postoje bolesti na koje mi ne utičemo, ali mladi mogu da utiču na sebe, da ne doprinesu nekom pogubnom stanju korišćenjem psihoaktivnih supstanci koje su vrlo štetne po zdravlje.“ zaključuje Snežana Miladinović.

Iz iste rubrike