RTV Brus

Izbor je tvoj – nauči da odoliš

Izbor je tvoj – nauči da odoliš
27. novembra
08:10 2021

Šta društvo može da učini kako bi se sprečilo uzimanje psihoaktivnih supstanci?

Bolesti zavisnosti predstavljaju veliki problem celokupne populacije, a odgovore na brojna pitanja u rešavanju datog problema potražili smo od profesorke sociologije u bruskoj Srednjoj školi, Snežane Miladinović.

Kako možemo da prepoznamo da li osoba koristi neku od nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci?

Znaci su vrlo vidljivi ukoliko neko želi da ih opazi, mada roditelji u borbi za egzistencijom i ne obrate pažnju, pa mnoge stvari i ne primete. Ukoliko kod mladog čoveka vidimo neke nagle promene u ponašanju, kada dete postaje agresivno, nekontrolisano se smeje, treba potražiti uzrok datog problema, objašnjava Miladinović.

 

„Najčešće se može primetiti loš uspeh u školi, neodgovornost, bezvoljnost, apatičnost, zatim tu su krupne promene stavova u sistemu vrednosti, ukoliko mu je neki oblik devijantnog ponašanja postao prihvatljiv. Mladi najčešće u ovom stadijumu počinju da se druže sa osobama koje koriste drogu, tu je i česta pozajmnica novca ili čak krađa u kući. Možemo da kažemo da  su to neki činioci na koje roditelji ili starije osobe treba da obrate pažnju.“

 

Šta može društvo da učini, da se na neki način suzbije ili smanji upotreba alkohola i narkotika?

„Ja kao sociolog smatram da  restriktivnim stavom prema uzimanju droga i zakonskim propisima ne može da se suzbije ova pojava. Te pojave su oduvek postojale i postojaće, ali mora se preuzimati nekakva „prijateljska aktivnost“ ali i ne neopravdano popustljiva. Suština je da imamo dobru prevenciju, odnosno da razgovaramo sa mladim ljudima, i da se realizuje što više tema poput vaše „Izbor je tvoj nauči da odoliš“ gde će se ukazivati o štetnom uticaju psihoaktivnih supstanci.Potrebno je stalno informisati javnost o štetnosti uticaja psihoaktivnih supstanci, kako na pojedinca kao ličnost a samim tim i celokupno društvo.  Nama se čini da se toliko toga zna u društvu o štetnosti psihoaktivnih supstanci, međutim to nije dovoljno, jer je porast uzimanja ovih supstanci sve veći. Ja bih  iskoristila kao odgovor na dilemu u kom pravcu treba kanalisati aktivnosti,  Frojidovu rečenicu duševnog zdravlja gde on kaže „Ono što karakteriše zrelu, duševno zdravu osobu jeste kapacitet za ljubav i kapacitet za rad. „

 

Ako smo stalno nečim okupirani, ako širimo pozitivne misli, pozitivnu energiju, ako stalno pričamo o negativnom uticaju droga, alkohola, pušenja, lekova na naš mozak, na pojedinca, pogotovo na mladog čoveka, mislim da ćemo na takav način smanjiti upotrebu tih konzumenata.

Programi u školi treba da budu fokusirani na teme bolesti zavisnosti, jer je od velike važnosti dobro organizovana prevencija.

 

Snežana Miladinović ističe da je neophodno učiniti nekoliko stvari za dobrobit mlađe populacije, kako oni ne bi došli u iskušenje da koriste nedozvoljene supstance.

Upoznavanje široke populacije o drogama i alkoholu, i njihovom štetnom delovanju na čoveka i  društvo. „Opet bih naglasila da je potrebno što više ovakvih projekata, što više radionica na datu temu.“

U poslednjih nekoliko godina izmenila se socijalna struktura narkomana, ranije su narkomani pripadali višim socijalnim slojevima, a sada je većina iz nižih i srednjih slojeva.

Postavlja se pitanje zašto? 

„Zato što se i cena grama droge smanjila, i velika je dostupnost, recimo pre dve godine u jednoj školi u Čačku na zidu škole pojavio se spisak dostupnih droga sa cenovnikom. To na svaki način treba udaljavati od naših škola, i institucije su te koje moraju kontrolisati to. Potrebno je da mladi imaju poverenja u nadležne intitucije i da potraže pomoć ukoliko za to postoji potreba“ rekla je Miladinović

„Pretpostavka je da u Srbiji ima oko 80.000 zavisnika od droge, koja još jednom ću naglasiti smanjuje nam sposobnost za rad i koncentraciju, nešto što je veoma specifično mnogi narkomani imaju sklonost ka samoubistvu. U određenim situacijama oni se nađu u nekom beznađu“ zaključuje profesorka sociologije Snežana Miladinović.

Iz iste rubrike