RTV Brus

Da nas bude više

DA NAS BUDE VIŠE

    DA NAS BUDE VIŠE

Broj novorođenih u periodu januar – oktobar 2022. godine 51. 401 U Republici Srbiji, u periodu januar – oktobar 2022. godine, broj živorođenih je iznosio 51 401. U odnosu na

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

    DA NAS BUDE VIŠE

Mere populacione poilitike u opštini Brus U cilju unapređenja populacione politike, lokalna samouprava u Brusu sprovodi određene mere, a u nastavku teksta sledi spisak koja Prava na finansijsku podršku ostvaruju

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

    DA NAS BUDE VIŠE

O merama populacione politike u opštini Brus sa predsednicom opštine dr Valentinom Milosavljević Lokalna samouprava radi na nekoliko projekata kako bi popravila demografsku sliku i stanje u budućem periodu, što

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

    DA NAS BUDE VIŠE

MERE POPULACIONE POLITIKE U DRŽAVI SRBIJI Činjenica je da se problem nedovoljnog rađanja u Srbiji može rešiti samo utvrđivanjem strateškog pristupa države u oblasti populacione politike. Probleme depopulacije Srbija može

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

Lokalna samouprava u Brusu i u tekućoj godini nastavilja sa novim merama finansijske podrške porodicama sa decom U okviru obeležavanja

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

O merama populacione politike sa narodnom poslanicom Marijom Todorović Kao deo ukupne društvene brige o deci, posebno kada je u

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

KRIVA REKA – PRIMER OSTANKA MLADIH LJUDI Kriva Reka je malo selo razbacano na obroncima Kopaonika. Predanje pamti staro selo

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

Na temu roditeljstva – sa sociološkinjom Snežanom Miladinović Statistički podaci kažu da, sa malim izuzecima, skoro svi ljudi žele da

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

Roditeljstvo – važna životna odluka O temi roditeljstva i načinima zašto se mladi sve kasnije odlučuju za roditeljstvo sociološkinja Snežana

Detaljnije

DA NAS BUDE VIŠE

  DA NAS BUDE VIŠE

Biti roditelj  najlepši osećaj – smatra sociološkinja Miladinović Na prostoru Srbije demografski problemi prisutni su više decenija: iseljavanje, opadanje fertiliteta,

Detaljnije