RTV Brus

DA NAS BUDE VIŠE

DA NAS BUDE VIŠE
05. decembra
17:34 2022

Na temu roditeljstva – sa sociološkinjom Snežanom Miladinović

Statistički podaci kažu da, sa malim izuzecima, skoro svi ljudi žele da imaju potomke. Većina tu svoju želju i ostvaruje. Biti roditelj je, dakle, vrlo značajno iskustvo u životu svakog pojedinca.

Za roditeljstvo se zato kaže da je to životna uloga, koja traje čitavog života uloga koja izaziva krupne promene u životu svakog pojedinca. O roditeljstvu iz sociološkog aspekta razgovaramo sa sociološkinjom Snežnom Miladinović.

Zašto se danas rodteljsto sve više odlaže, Kada smo zaista spremni za decu? Koliki je uticaj ekonomskog faktora u donošenju ove odluke i zašto je, pored emotivno zrelosti i odgovornisti nekima tako teško da se odluče, samo su neka od pitanja koja smo postavili.

Srbija spada u red zemalja u Evropi sa obrascem relativno ranog ula-ska u brak. prosek godina starosti prilikom sklapanja prvog braka po-većava i za muškarce i za žene. U periodu od deset godina za oba pola je prosek porastao za više od godinu dana. u domaćem kontekstu je, posledica produženog obrazovanja, relativno spore tranzicije ka trži-štu rada, stambene oskudice, sistemske podrške roditeljstvu. Jedan od najvećih problema prilikom zasnivanja sopstvene porodice jeste posedovanje adekvatnog stambenog prostora.

„Svi mladi koji su rođeni u periodu između 1986. godine nazivaju se generacijom milenijalaca, za njih kažu da su lenji, ali posebno jedna stvar bode oči njihovim roditeljima, a to je da pripadaja takozvanoj baby boom generaciji, a to je odlaganje roditeljstva i formiranje porodice. Ako se pitamo šta je razlog za to, postoji više razloga. Najpre svi mladi sada žele da imaju finansijsku sigurnost i da nađu takozvanog idealnog partnera, a to su osobe između 25 i 40 godina, a svoju finansijsku sigurnost mladi više vide u gradu nego na selu. Nekada su ljudi imali stalan, siguran posao, koji im je pružao razne vrste mogućnosti.“ navodi sagovornica

Međutim mladi ljudi traže više poslova i to iziskuje dodatnu edukaciju i dodatno vreme. Prema rečima Miladinovićeve takvu mogućnost seoska sredina ne pruža, mladi napuštaju selo odlaze u grad i prema njenim rečima to je jedan ključni momenat.

Drugi ključni momenat zašto oni odlažu stvaranje porodice jeste stambeno obezbeđivanje.

Izbor partnera je veoma važna odluka, nekada je izbor partnera bio potpuno drugačiji nego danas, odnosno muškarac je bio taj koji je donosio finansijske prihode od čega je porodica živela, medjutim mladi ljudi žele ljubav i od partnera se previše očekuje, a izbor partnera je veća u gradovima. A često prema njenim rečima možemo čuti da momci sa sela ističu da ne mogu da nađu devojku, jer je većina emigrirala u grad. Generacija milenijalaca često kad naiđe na neki problem traži stručnu pomoć i saznaje da problem leži u njihovom detinjstvu i onda im se prema rečima Miladinovićeve nameće teorija da je roditeljstvo jedna vrlo odgovorna stvar i mnogi odluče da to odluče za kasnije, dok ne nađu određenog partnera, a mnogi nažalost odluče da ne postanu roditelji ističe Miladinović.

Iz iste rubrike