RTV Brus

O nama

Radio Televizija Brus d.o.o. obuhvata tri medija, radio, televiziju i internet stranicu. U skladu sa statusom lokalnog emitera, a na osnovu Dozvole izdate od strane REM-a, Radio Televizija Brus razvija prepoznatljive programske sadržaje, sa ciljem uvođenja novih formata emisija. Namera nam je da i u narednom periodu, a u skladu sa tradicionalnom programskom orjentacijom, osnovu programkog sadržaja baziramo na kvalitetnom i sveobuhvatnom izveštavanju na teritoriji opštine Brus i okoline.

Pokrivenost

TV Brus program emituje na 15. kanalu (analogno) preko lokalnog kablovskog operatera CITY SERVICE.
Televizija Brus poseduje, od Regultornog tela za elektronske medije Republike Srbije (REM-a), izdatu Dozvolu za pružanje medijske usluge br. 111/2008-6  sa zonom pokrivanja: Altoment  Kopaonik – Novi Pazar, Tutin, Brus, Raška, Aleksandrovac, lokalno područje – Brus.

Radio Brus emituje program na 94,1MHz kao lokalni emiter. Predajnik Radio Brusa nalazi se na zgradi Centra za kulturu Brus. Kao lokalni emiter, Radio Brus svojim signalom pokriva područje Grada Brusa i okoline. Radio Brus poseduje, od Regultornog tela za elektronske medije Republike Srbije (REM-a), izdatu Dozvolu za pružanje medijske usluge br. 215/2008-5 sa zonom pokrivanja lokalnog područja – radiodifuzna oblast 5-Brus i oznakom mreže LR 101/Brus, frekvencija 94,10. Pomenuta dozvola podrazumeva lokaciju predajnika Radio Brusa sa sledećim parametrima: WGS kordinate: – 0210200E432259N – nadmorska visina terena 425 m, Radio Brus frekvencija 94,10 MHz. Prema koordinatama i nadmorskoj visini predvidjenih Dozvolom REM-a, Dozvola je izdata za bivšu lokaciju Radio Brusa odnosno objekat Kulturnog centra opštine Brus.

Programska orijentacija

Program RTV Brus prilaođen je raznovrsnoj strukturi gledalaca zbog čega su u programskoj orjentaciji zastupljeni informativni, dokumentarni, kulturno-obrazovni, zabavno-komercijalni, filmso-serijski i sportski sadržaji.     Centralno mesto u programu zauzima informativni program, sa jasnim ciljem da zadovolji potrebe informisanja stanovnika opštine Brus i okoline. Program Televizije Brus traje 24 sata а pored sopstvene produkcije zastupljenesu i emiije određenih produkcijskih kuća, filmso- serijski kao i program iz tzv. razmene. Televizija Brus emituje program na srpskom jeziku  a u planu je uveđenje informtivnog programa na romskom jeziku.

  • INFORMATIVNI PROGRAM  je jedan od najbitnijih segmenata rada RTV Brus i to kroz formate VESTI, DNEVNIK I PREGLED NEDELJE kao i specijalizovane emisije podstaknute aktuelnostima u lokalnoj zajednici. Dnevno-informativni program realizuje se u osam termina u emisijama VESTI i DNEVNIK.
  • VESTI (10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00) – Pеtominutni informativni formatzamišljen kao dinamičan pregledaktuelnih informacija sa teritorijeopštine Brus i okoline kojim su obuhvaćeni svi segmenti života;privreda, politika, socijalna zaštita, školstvo, zdrvstvo, poljoprivreda, kultura, sport …
  • DNEVNIK (17:00, 19:00, 22:00) Dnevnici dvadesetominutnog trajanja uz poštovanje profesionalnih standarda sadrže osim najavljenih događaja i tzv. istraživačke teme i reporterske izveštaje sa lica mesta u svakodnevnim i vanrednim okolnostima.  Često su zastupljene i aktuelnosti iz Rasinskog okruga i šire, u zavisnosti od aktuelnosti i značaja određenog trenutka.
  • PREGLED NEDELJE Informativnm programom obuhvaćene su i emisije u kojima s na sveobuhvatniji i detaljniji način obrađuju određene teme, aktuelnosti koje su obeležile proteklu nedelju i emituju se petkom u večernjem terminu.
  • DOKUMENTARNO-REPORTAŽNI PROGRAM   Dokumentarnim i reportažnim emisijama Televizija Brus nastoji da zaštiti od zaborava značajne ličnosti i događaje, pre svega lokalne sredine. To su reportaže o funkcionisanju grdskih javnih službi, seoskih mesnih zajednica, privrenim subjektima… Između ostalog cilj je očuvanj tradicije, kulture i etno baštine.
  • EDUKATIVNO-OBRAZOVNI PROGRAM konceptualno je isprepletan sa reportažnim a obuhvataju programke sadržaje o zdravstvu, poljoprivredi, kulturi, mlaima , pravoslavlju, marinalizovanim grupama …
  • FILMSKO-SERIJSKI PROGRAM u okviru koga su zastupljeni uglavnom filmovi domaće prdukcije koji se emituju vikendom u večernjim terminima. U planu je i uvođenje dečjeg filmskog programa. Serijski program se prikazuje premijerno radnim danima у 20:05 као i reprizno u popodnevnom teminu 14:10.
  • EMISIJE DRUGIH PRODUKCIJA Lek iz prirode, Farma, Izazovi istine, Na točkovima, Kućica u cveću, Venčanje od A do DA, Duga, Arena…

Istorijat

RADIO:
Emitovanje eksperimentalnog programa RTV Brus je započela juna 1998.godine. Poceci Radio televizije Brus vezuju se za 12. jun 1998. godine. Tacno u 9 sati i dva minuta, uživo iz studija Radio Brusa oglasio se tadašnji glavni i odgovorni urednik Goran Minic. Tog istog dana u 12 h emitovane su i prve vesti. Kao JP „Radio Brus“, ciji je osnivac SO Brus, zvanicno je poceo sa radom 1.septembra 1998. Pored pažljivo biranih muzičkih sadržaja i kvalitetnog programa, godinama se gradilo podjednako prioritetno poverenje slušalaca. Time je Radio Brus postao jedan od najslušanijih lokalnih radija u Srbiji a vreme će pokazati i istrajnost u pravom smislu reči.

TELEVIZIJA:
Uporedo sa razvojem radija, 8 godina kasnije pokrenuto je i drugo glasilo Televizija Brus. Sa radom je pocela 01. 01. 2007. godine. Do danasnjih dana, Televizija Brus emituje informativni program i belezi dobru gledanost. TV Brus na području koje pokriva signalom ima oko 12 hiljada potencijalnih gledalaca. Televizija Brus emituje program svakog dana od 08:00- 22:00 sata. Dominantni su informativni programski sadržaji uz obrazovni, kulurni, naučni, sportski i zabavni program koji teže najvišim profesionalnim standardima. TV Brus proizvodi 50% sopstvenog programa, dok preostale programske sadržaje čine autorizovani sadržaji određenih produkcijskih kuća.

Krajem 2016. godine JP RTV BRUS je privatizovano. Zaključenjem i overom Ugovora o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije 16. Oktobra 2016. godine izvršena je privatizacija JP „Radio Televizija Brus“, menjajući naziv u Radio Televizija Brus d.o.o.

INTERNET PORTAL:
Internet stranica „rtvbrus.co.rs“ pokrenuta je početkom 2018.godine. Svakodnevno se ažuriraju novosti i plasiraju najnovije informacije. Putem ostalih servisa, korisnicima portala dostupna su obaveštenja o svim aktuelnim događajima i temama na području bruske opštine.