četvrtak, 2. decembar 2021.

RTV Brus

Oglasi

    ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БРУС

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

На основу  Закона о јавној својини,  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке о давању узакуп пословног простора у јавној својини општине Брус и Одлуке управног одбора установе за физичку културу „Спортски

Detaljnije
    ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БРУС

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

Избор најповољнијег понуђача – закупца непокретности „пословни простор у оквиру градског базена у Брусу у укупној површини од 130 м²“.

Detaljnije