RTV Brus

IZBOR JE TVOJ - NAUČI DA ODOLIŠ

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

VAŠE NE MENjA SVE U današnjem tekstu prenosimo stav Parlementa učenika Srednje škole u Brusu na temu bolesti zavisnosti, u okviru projekta „Izbor je tvoj- nauči da odoliš“ Psihoaktivne supstance

Detaljnije

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

Reci ne – psihoaktivnim supstancama Sagovornik na temu bolesti zavisnosti, koja se realizuje pod nazivom „Izbor je tvoj-nauči da odoliš je potpredsednica Udruženja žena „Kaliopa“ Brus. „Želim da kažem da

Detaljnije

Izbor je tvoj – nauči da odoliš

    Izbor je tvoj – nauči da odoliš

Šta društvo može da učini kako bi se sprečilo uzimanje psihoaktivnih supstanci? Bolesti zavisnosti predstavljaju veliki problem celokupne populacije, a odgovore na brojna pitanja u rešavanju datog problema potražili smo

Detaljnije

Izbor je tvoj- nauči da odoliš

    Izbor je tvoj- nauči da odoliš

Porodica je ključni faktor u formiranju mlade ličnosti U današnjem tekstu, predstavićemo deo razgovora sa profesorkom sociologije Snežanom Miladinović, na temu bolesti zavisnosti kod mlađe populacije. Alkoholizam takođe spada u

Detaljnije

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

 Bolesti zavisnosti mladih sa sociološko-psihološkog aspekta Na temu „Izbor je tvoj nauči da odoliš“, vezanu za bolesti zavisnosti mlade populacije,

Detaljnije

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

Dobra informisanost važan korak u prevenciji bolesti zavisnosti Dr Marija Antić, Dom zdravlja Brus, o vrstama psihoaktivnih supstanci i prevenciji

Detaljnije

Izbor je tvoj – nauči da odoliš

    Izbor je tvoj – nauči da odoliš

Psihoaktivne supstance – beg od problema Zašto mladi koriste droge? „Mladi najčešće posežu za tim supstancama u želji da postignu

Detaljnije

Izbor je tvoj – nauči da odoliš

    Izbor je tvoj – nauči da odoliš

Šta je zavisnost i kako je prepoznati? Zavisnost se definiše kao jedna patološka vezanost za određene supstance ili za nematerijalne

Detaljnije

Izbor je tvoj-nauči da odoliš

    Izbor je tvoj-nauči da odoliš

 Rad timova ZJZZ Kruševac na edukaciji mladih Programi prevencije trebalo bi da budu organizovani na dva nivoa ističe Violeta Milićević

Detaljnije

Izbor je tvoj, nauči da odoliš

    Izbor je tvoj, nauči da odoliš

Prevencija je odlučujući faktor u očuvanju zdrave populacije „Zavod za javno zdravlje Kruševac“ kao preventivno-promotivna ustanova se od početka osnivanja

Detaljnije