RTV Brus

Svetski dan borbe protiv side

Svetski dan borbe protiv side
01. decembra
13:14 2020

Svetski dan borbe protiv side 1. decembar ima za cilj osnaživanje globalne borbe s ovom pandemskom bolešću. Istorija datuma seže do 1988. godine kada su održavši sastanak na vrhu, ministri zdravstva iz celog sveta, pozvali na društvenu toleranciju i bolju razmenu informacija o bolesti. Cilj je da se podstakne celokupna društvena zajednicu da obezbedi pristup prema HIV pozitivnim osobama bez diskriminacije i osude, kao i da obezbedi adekvatne usluge prevencije HIV infekcije, terapiju i negu. Podaci govore o 36 miliona HIV pozitivnih u svetu u 2019. U Srbiji je registrovano preko 2.750 HIV pozitivnih osoba, ali se smatra da je taj broj dvostruko veči. Tokom 2019. godine u našoj zemlji je 12 osoba preminulo od posledica ove bolesti.

Iz iste rubrike