ponedeljak, 4. jul 2022.

RTV Brus

O položaju Romkinja u Srbiji

21. oktobra
10:16 2021

Prema rečima predsednice Izvršnog odbora Saveta romske nacionalne manjine Pave Čubrilovski, država ulaže velike napore u unapređenje položaja Romkinja koje su na dnu društvenih margina. Sve je manje Romkinja koje se udaju pre 18 godine, sve više onih koje završavaju srednje škole i fakultete, nalaze se na mestima odlučivanja i postižu vrhunske rezultate. Iako je u poslednjih desetak godina napredak vidljiv, neophodno je kontinuirano raditi na njihovom podsticanju i ohrabrivanju. Moramo se boriti da naše devojčice imaju pravo na obrazovanje, zapošljavanje i da same odlučuju o svom životu, zaključuje Pava Čubrilovski.

Iz iste rubrike