RTV Brus

1.Žene – liderke Brusa

1.Žene – liderke Brusa
25. avgusta
12:00 2023

Značajan pomak u domenu moći

Prema podacima Indeksa, Srbija je u kontekstu rodne ravnopravnosti napravila najveći pomak u domenu moći, koji se u najvećoj meri pripisuje porastu vrednosti indeksa za društvenu i političku moć.

Podaci govore da je pomenuti porast nastao zbog konzistentnog povećanja udela žena među poslanicama Narodne skupštine i na ministarskim pozicijama.

Od 2017. na čelu Vlade po prvi put je žena. Od 190 rangiranih zemalja po broju poslanica u parlamentu, Srbija se nalazi na visokom 27. mestu. Broj poslaničkih mesta koja pripadaju ženama rastao je sa svakim izbornim ciklusom – sa 1,6% žena izabranih 1990. do 21,6 % nakon izbora 2008. Ipak, žena u poslničkim klupama Narodne skupštine Republike Srbije ima tek nešto više od zakonskog minimuma (37,6%). – 94 poslanice od ukupno 250 poslanika aktuelnog saziva srpskog Parlamenta. Trenutno od 25 ministarstva, na čelu 9 su žene.

Međutim, tamo gde nema jasno definisane kvote, žene su znatno manje zastupljene. Poražavajuća je činjenica da su žene predsednice u samo 12 opština i gradova u Srbiji a u 23 opštine nema nijedne žene u opštinskom veću, dok je u čak 55 opština ili gradova broj odbornica ispod zakonskog minimuma.

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije


U Rasinskom okrugu podaci su ohrabrujući jer su najodgovornije funkcije poverene ženama. Pet od šest opština okruga vode žene dok su, od ukupno šestoro poslanika Rasinskog okruga u Narodnoj skupštini, četiri žene, među kojima i poslanica iz Brusa.

U trenutnom sazivu bruske skupštine od 29 odbornika 10 su žene. Među 7 članova opštinskog veća dve su žene, što je u oba slučaja, manje od zakonskog minimuma.

Marija Todorović, narodna poslanica iz Brusa


Žena je na čelu opštine Brus kao i na pozicijama zamenice predsednice opštine i predsednice lokanog parlamenta. U trenutnom sazivu bruske skupštine od 29 odbornika 10 su žene a  među 7 članova opštinskog veća dve su žene.

Valentina Milosavljević, predsednica opštine Brus


 

 

 

Iz iste rubrike