RTV Brus

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: P – R

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: P – R
19. decembra
10:29 2019

P

 

 

Pošta Brus

Radno vreme Pošte Brus je radnim danima od 07:00 do 17:00 časova, subotom od 08:00 do 13:00 sati a nedeljom Pošta ne radi.

 

Adresa: ul.Lole Ribara, bb, 37220 Brus

Telefon: +381 37 3413 787, +381 37 3413 790

 

 

 

Predškolska ustanova “Pahuljice”

 

Delatnost

Osnovna delatnost ustanove je vaspitanje i obrazovanje, nega i ishrana, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece od 1 do 6,5 godina. Rad sa decom je organizovan kroz celodnevni oblik i poludnevni – pripremno predškolski program na 4 časa. Objekat Predškoske ustanove “Pahuljice” je izgrađen i pušten u rad 1978. godine. Sedam godina kasnije je već prvi put proširen a 2015. proširen za još četiri radne sobe, čime se kapacitet povećao na 282 deteta. Danas Ustanova ima 45 zaposlenih i 400 dece u 25 grupa (uzrasta od 1 do 6,5 godina), od toga 12 grupa i 283 deteta u sedištu Ustanove u Brusu i 128 deteta u 13 grupa pri školama u selima bruske opštine.

Misija ustanove je da obezbeđuje i obogaćuje negu i vaspitno-obrazovni rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i ishranu dece, podstiče razvoj deteta polazeći od njihovih individualnih potreba, unapređuje profesionalni razvoj svih zaposlenih, razvija svest o pravima i odgovornostima, promoviše kvalitet i neguje međusobno uvažavanje, razumevanje i različitosti na svim relacijama. Vizija zaposlenih je da Ustanova postane prepoznatljiva po inovacijama, vrednostima i kvalitetu, kao pratilac dečjeg razvoja u bezbednoj, raznovrsnoj, bogatoj i podsticajnoj sredini za učenje.

Od brojnih aktivnosti sa decom koje se organizuju tokom godine mogu se izdvojiti:

“Drugarijada” – trodnevni boravak dece iz seoskih sredina u centralni vrtić; manifestacija “Mašta mašta može svašta u kojoj deca zajedno sa roditeljima prikazuju svoja muzičko, dramska, lutkarska i kreativna znanja; “Dečja sportska olimpijada” – manifestacija takmičarskog karaktera u kojoj učestvuju i deca iz okolnih predškolskih ustanova. U okviru Ustanove radi i Dramski studio PU “Pahuljice sastavljen od kreativnih vaspitača koji svake godine pozorišnim predstavama obraduje decu Brusa i drugih vrtića u okruženju.Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom je na izuzetnom nivou, posebno u okviru grupnih tema i projekata sa decom, kada se koriste svi resursi za što kvalitetniju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada. Pomenutu saradnju potvrđuje i veliki broj donacija Ustanovi za srećnije odrastanje najmlađih Brusjana:

– Projekat japanske ambasade – zamena prozora i vrata, rekonstrukcija krova, rekonstrukcija fasade, rekonstrukcija zidova i plafona u vrednosti 80.350 evra;

– Danski savet za izbeglice – donacija u vrednosti 2000 dm za kupovinu oprema za radne sobe, električnih uređaja i didaktičkih sredstava;

– Telekom Srbija – donacija u vrednosti 300.000 dinara za nabavku opreme za četiri radne sobe;

– Brojne donacije naših lokalnih prijatelja preduzetnika.

Ustanova je dobitnik brojnih priznanja od koje se izdvaja Plaketa za doprinos razvoju opštine Brus koju dodeljuje SO Brus.

 

Adresa: ul. Josifa Pančića bb, 37220 Brus

e-mail: pahuljice@beotel.net

Website: www.vrticbrus.edu.rs

Telefon/fax: 037/3826-527

 

 

 

 

R

 

 

Radio Televizija Brus d.o.o. Brus

Radio Televizija Brus d.o.o. Brus obuhvata tri medija, radio, televiziju i internet stranicu. U skladu sa statusom lokalnog emitera, a na osnovu Dozvole izdate od strane REM-a, Radio Televizija Brus razvija prepoznatljive programske sadržaje. Osnovni cilj je baziranje programkog sadržaja na kvalitetnom i sveobuhvatnom izveštavanju na teritoriji opštine Brus i okoline.

TV Brus program emituje na 15. kanalu (analogno) preko lokalnog kablovskog operatera CITY SERVICE.

Radio Brus emituje program na 94,1MHz kao lokalni emiter pokrivajući svojim signalom područje Grada Brusa i okoline.

 

Istorijat

 

Radio Brus:

Emitovanje eksperimentalnog programa RTV Brus je započela juna 1998. godine. Počeci Radio televizije Brus vezuju se za 12. jun 1998. godine. Tačno u 9 sati i dva minuta, uživo iz studija Radio Brusa oglasio se tadašnji glavni i odgovorni urednik Goran Minić. Tog istog dana u 12h emitovane su i prve vesti. Kao JP „Radio Brus“, čiji je osnivač SO Brus, zvanično je počeo sa radom 1. septembra 1998.

 

Televizija

Uporedo sa razvojem radija, 8 godina kasnije pokrenuto je i drugo glasilo – Televizija Brus. Sa radom je počela 01. 01. 2007. godine. TV Brus na području koje pokriva signalom ima oko 12 hiljada potencijalnih gledalaca. Televizija Brus emituje program svakog dana od 08 do 22 časa. Dominantni su informativni programski sadržaji uz obrazovni, kulurni, naučni, sportski i zabavni program koji teže najvišim profesionalnim standardima. TV Brus proizvodi 50% sopstvenog programa. Krajem 2016. godine izvršena je privatizacija JP „Radio Televizija Brus“, menjajući naziv u Radio Televizija Brus d.o.o.

Internet portal

Internet stranica „rtvbrus.co.rs“ pokrenuta je početkom 2018. godine. Svakodnevno se ažuriraju novosti i plasiraju najnovije informacije. Putem ostalih servisa, korisnicima portala dostupna su obaveštenja o svim aktuelnim događajima i temama na području bruske opštine.

 

Programski sadržaji

Program RTV Brus d.o.o. Brus prilaođen je raznovrsnoj strukturi gledalaca zbog čega su u programskoj orjentaciji zastupljeni informativni, dokumentarni, kulturno-obrazovni, zabavno-komercijalni, filmsko-serijski i sportski sadržaji. Centralno mesto u programu zauzima informativni program, sa jasnim ciljem da zadovolji potrebe informisanja stanovnika opštine Brus i okoline.

Informativni program je jedan od najbitnijih segmenata rada RTV Brus i to kroz formate VESTI, DNEVNIK I PREGLED NEDELJE kao i specijalizovane emisije podstaknute aktuelnostima u lokalnoj zajednici.

Dnevno-informativni program realizuje se u osam termina u emisijama:

Vesti -10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 20:00

Dnevnik -17:00, 19:00, 22:00

Pregled nedelje – Informativnim programom obuhvaćene su i emisije u kojima se na sveobuhvatniji i detaljniji način obrađuju određene teme, aktuelnosti koje su obeležile proteklu nedelju i emituju se petkom u večernjem terminu.

Dokumentarno-reportažni program – Dokumentarnim i reportažnim emisijama Televizija Brus nastoji da zaštiti od zaborava značajne ličnosti i događaje, pre svega lokalne sredine. To su reportaže o funkcionisanju gradskih javnih službi, seoskih mesnih zajednica, privrednih subjekata…

Edukativno-obrazovni program – konceptualno je isprepletan sa reportažnim a obuhvataju programske sadržaje o zdravstvu, poljoprivredi, kulturi, mladima, pravoslavlju, marginalizovanim grupama…

Filmsko-serijski program – u okviru koga su zastupljeni uglavnom filmovi domaće produkcije koji se emituju vikendom u večernjim terminima. U planu je i uvođenje dečjeg filmskog programa. Serijski program se prikazuje premijerno radnim danima u 20:05 kao i reprizno u popodnevnom teminu 14:10.

 

Adresa: ul. Mike Đoređevića, br.2, 37220 Brus

Telefon: +381 37 3825 062

e-mail: radiotelevizijabrus@gmail.com

Iz iste rubrike