RTV Brus

Udruženje žena Kaliopa na kraju 2018. godine

11. januara
10:04 2019

Udruženje žena Kaliopa u Brusu postoji već par godina i bavi se ljudskim pravima žena i zagovaranjem unapredjenja njihovog položaja. U saradnji sa drugim srodnim grupama u Rasinskom okrugu, čine Mrežu žena za ženska prava. O nasilju ne smemo govoriti samo kada se ono desi  već to mora biti svakodnevna tema u našem društvu, kaže u osvrtu na proteklu godinu potpredsednica Udruženja Kaliopa Snežana Miladinović. S tim u vezi, realizovan je projekat „Prevencijom protiv rodno zasnovanog nasilja“, koji podržava Trag fondacija i organizovan niz predavanja, u Blaževu, Razbojni i Vlajkovcima sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u seoskoj sredini.

Iz iste rubrike