sreda, 28. septembar 2022.

RTV Brus

“Ozeleni Brus” u Društvu MNRL Pčelica

“Ozeleni Brus” u Društvu MNRL Pčelica
06. novembra
13:27 2020

Sa ciljem ozelenjavanja prostora, u dvorištu Društva MNRL Pčelica Brus zasađene su sadnice tuje. Akcija je realizovana u okviru projekta Omladinskog centra“Ozeleni Brus“. Projekat koji finansira Ministarstvo zaštite životne sredine podržala je i lokalna samouprava a akcija na ozelenjavanju prostora realizovana je uz podršku JKP Rasina Brus. Prijatan ambijent doprineće potpunijem boravku korisnika, kaže sekretar Društva Tatjana Milenković Đokić i dodaje da je s tim u vezi planirana i dalja nabavka zimzelenog bilja i sadnica voća.

Iz iste rubrike