RTV Brus

Da li ste upisani u jedinstveni birački spisak?

Da li ste upisani u jedinstveni birački spisak?
03. novembra
12:00 2023

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rs/. Građani mogu izvršiti uvid u podatke koji se o njima vode i putem Portala eUprava (usluga eZahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku). Potrebno je da budu registrovani korisnici Portala eUprava, a mogu se prijaviti putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Iz iste rubrike