RTV Brus

Sačuvajmo prošlost za bolju budućnost

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Budućnost Brusa u susretu sa Milentijom Kako pokrenuti i aktuelizovati pitanje obnove manastira Milentija i promovisati značaj očuvanja kulturnog nasleđa, kao preduslov života u budućnosti, ako u tu priču o

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Ponosni na kulturno-istorijsku vrednost Milentije Prepoznato kao značajan faktor kulture sećanja i nacionalne identifikacije ali i dugoročan resurs za održivi razvoj svakog društva, očuvanje kulturnih dobara je među prioritetima svih

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Milentija – završetak srpskog renesansnog kruga “Ako je Lazarica bila prva u Moravskoj školi, Milentija koju bismo obnovom vratili kao poslednju u Moravskoj školi bila bi sa njom na početku.

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Milentijska rozeta u Metropoliten muzeju “Negdašnja Milentija je identična kneževoj Lazarici. Osim što je Lazaricu prevazišla u lepoti kamene plastike, nalik Kaleniću. Kalenić je ceo i predstavlja lepotu Srbije. Milentija,

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

U razgovoru sa predsednikom Odobra za obnovu Milentije “Fragmenti fresaka, luksuzne moravske keramike, kultne posude u obliku konjske glave, srednjovekovna

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Idejno rešenje za obnovu Milentije „Manastir Milentija, poslednji neobnovljen među manastirskim draguljima Moravske škole iz 14. veka, ranjava nas, njegove

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Početak obnove Gotovo vek nakon Milana Đ. Milićevića, na ovaj kompleks u Milentiji skrenuće pažnju arhitekte Aleksandar Deroko i Ivan

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Dragulj Moravske škole „Okupljeni u renesansnoj Moravskoj Srbiji sjatili su se ka Despotovini svi koji su dosegli visoke domete kroz

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Kako je živela Milentija? “Obraćanje istoriji ovde proširuje naša duhovna srca. Na ovakvim mestima, poput naših svetih Otaca i matera

Detaljnije

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

    SAČUVAJMO PROŠLOST ZA BOLJU BUDUĆNOST

Čuvari istorije i tradicije Na tlu Srbije smešteno je čak 212 manastira, od kojih 54 ima status spomenika kulture a

Detaljnije