četvrtak, 11. avgust 2022.

RTV Brus

Konferencija Balkanskog Saveza udruženja vaspitača na Kopaoniku

19. septembra
14:33 2018

Prateći  aktuelnosti  predškolstva  u regionu, Balkanski savez udruženja vaspitača organizovao je proteklog vikenda na Kopaoniku stručnu konferenciju za vaspitače sa temom ,,Kultura i umetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“. Cilj  ovog  skupa  je  aktivna razmena  novih teoretskih  znanja i  iskustava, radi izgradnje i  jačanja  profesionalnih   kompetencija vaspitača  i  stručnih  saradnika  u  predškolstvu, kao i razvoj i afirmacija ove teme u vaspitno/obrazovnom radu u predškolskim ustanovama u zemljama u regionu Balkana. Učešće je uzelo 280 vaspitača iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Srbije. Na pomenuti konkus pristiglo je 370 radova. Među 76 odobrenih je rad  Predškolske ustanove  Pahuljice ,,Tradicija i kultura našeg naroda“ ističu autorke Ana Marković Đurđević i Maja Jeličić. Naučno-stručna  konferencija  organizovana je u  sesiijama a obuhvatila je izlaganja i prezentacije  naučnih radova, stručne  članke i  prikaze ali  I akciona  istraživanja  i primere dobre prakse  nakon. Kruna svega  biće Zbornik konferencijskih radova sa ciljem promocije I afirmacije profesije  vaspitača  i predškolstva  kao značajne  delatnosti.

Iz iste rubrike