četvrtak, 23. septembar 2021.

RTV Brus

Počela je prijava za upis dece u PU “Pahuljice”

02. aprila
10:32 2020

U PU Pahuljice U Brusu počela je prijava dece za upis u predškolsku ustanovu i odvija se elektronskim putem. O detaljima upisa možete se informisani putem Konkursa, naglašava zamenica direktora PU Pahuljice Ana Marković Đurđević. Elektronsko podnošenje prijave je besplatno, vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju usled automatskog pribavljanja, nije potrebno.  Za sve informacije mozete se obratiti putem mejla pahuljice@beotel.net ili na telefon 064/6434-222 svakog radnog dana od 10 do 14 casova.

Iz iste rubrike