RTV Brus

10.Žene liderke Brusa

10.Žene liderke Brusa
25. avgusta
12:30 2023

Jasmina Mijajlović, direktorka Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Blaževu

 

„Glavni motiv da preuzmem ulogu direktora škole u Blaževu bila  je želja da ovim hrabrim mališanima učinim dostupnim makar mali deo onoga što imaju deca širom naše zemlje.

Kažem hrabrim, zato što oni dolaze u školu iz svojih udaljenih sela, koja su smeštena u prilično negostoljubivim predelima, kada su u pitanju reljefni i klimatski kao i socio-ekonomski uslovi života žitelja ovog kraja“.


 

Jasmina Mijajlović rođena je 13.01.1974.godine. Diplomirani je geograf-prostorni planer. Udata je, majka dvoje dece.

 

Sa učenicima u obilasku pravoslavnih svetinja bruskog kraja

„Pri zasnivanju radnog odnosa u školi,  pre 20 godina, a pri tome radeći u više škola i izdvojenih odeljenja, uočila sam značajnu razliku u školovanju gradske i seoske dece“.

„Razlike su se najčešće odnosile na tehničku opremljenost objekata, snabdevenost nastavnim sredstvima, mogućnost odlaska na ekskurzije, izlete i posete kulturnim i sportskim ustanovama i manifestacijama“.

U poseti Krivoj Reci

„Glavni motiv da preuzmem ulogu direktora škole u Blaževu bila  je želja da ovim hrabrim mališanima učinim dostupnim makar mali deo onoga što imaju deca širom naše zemlje.  Kažem hrabrim, zato što oni dolaze u školu iz svojih udaljenih sela, koja su smeštena u prilično negostoljubivim predelima, kada su u pitanju reljefni i klimatski kao i socio-ekonomski uslovi života žitelja ovog kraja“.


 

„Cilj: usled izrazite „demografski zime“ broj učenika u našoj školi je iz godine u godinu sve manji. Prema matičnim knjigama rođenih, na teritoriji koja gravitira školi u Blaževu sada ima samo 5 deteta mladjih od 7 godina. Uzimaju ci u obzir navedeno, izvesno je da će doći do prirodnog gašenje škole“.

„Ako sagledamo ambijentalne, kadrovske i prostorne kapacitete škole i prethodno navedene činjenice, jasno je da školi u Blaževu u dogledno vreme treba naći novu svrhu, a da se pri tome ne ugasi obrazovna uloga skole i postojeća radna mesta a u skladu sa razvojnim aktivnostima celog kraja“.

Na dodeli novogodišnjih paketića                                                     


                                                                                                                      

Kolektiv OŠ „Vuk Karadžić“ Blaževo

„Moj cilj je da pronađem rešenje tj.novu namenu za našu malu seosku školu, da bi nastavila da živi u sistemu obrazovanja. U tom smislu škola je ucestvovala i dobila  na konkursu Erazmus+ projektom „Steći ćeš znanje, ako koristiš prirodu za obrazovanje“.

 


 

 

 

 

 

 

 

Iz iste rubrike