RTV Brus

ČUVARI TRADICIJE – PRAVOSLAVNE SVETINJE OPŠTINE BLACE

ČUVARI TRADICIJE – PRAVOSLAVNE SVETINJE OPŠTINE BLACE
01. decembra
12:00 2023

 CRKVA SVETOG PROROKA ILIJE U GORNJOJ DRAGUŠI

Hram Svetog proroka Ilije u Gornjoj Draguši

Tihomir Đorđević je prolazeći ovim krajevima zapisao:

„Na četvrt časa od sela, na divnom brežuljku nalazi ce draguška Crkva svetog Ilije, obnovljena 1893. godine na mestu stare crkvine. Kad je Draguša opustela, onda je i stara Crkva zapustela i na mesto nje poditao ce lep zabran, koji su Arnauti zvali crkveni zabran. U crkveni zabran nisu smeli nikako dirati, jer ce verovaše, da ko y njega dirne taj mora poludeti. Kad su Srbi došli y Dragušu, tada im Arnauti, koji su dolazili radi prodaje svojega imanja, kazaše da tu ima crkvina. Oko Crkve ima i nadgrobnog kamenja.“


 

Crkva je u periodu od 1890. do 1893. godine obnovljena zahvaljujući dobrovoljnim prilozima lokalnog građanstva i uz materijalnu podršku kralja Aleksandra I Obrenovića.

Da je na ovom mestu bila starija građevina, ukazuju otkriveni nadgrobni spomenici u porti današnje crkve, koji datiraju još iz 14. i 15. veka. Spomenici koje pominje i Tihomir Đorđević, potiču iz vremena kada je najverovatnije i hram podignut.

 

 

Crkva je jednobrodna građevina, pravougaone osnove sa zvonikom na zapadu i polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Fasada je bez ukrasa, a u unutrašnjosti hrama se nalazi drveni ikonostas, veliki stakleni polijelej i dve spomen ploče. Crkva nije živopisana. U zgradi koja se nalazi u crkvenoj porti pronađena je amvonska rozeta, za koju se pretpostavlja da je pripadala prvobitnoj Crkvi.


 

Hram je poslednji put obnovljen u periodu od 2000. do 2001. godine, kada je na hramu promenjen krov, unutrašnjost hrama i fasada. Na Crkvu je postavljeno i novo zvono. Tada je proširena stara crkvena sala koja se nalazi u porti hrama. Malo osvećenje hrama i crkvene sale izvršio je episkop niški gospodin Jovan 25. avgusta 2013. godine.

Crkva je evidentirana kao nepokretno kulturno dobro, uvrštena u spomenike kulture Republike Srbije, u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Niš.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz iste rubrike