RTV Brus

PKS RPK Kruševac organizovala onlajn sastanak privrednika Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama

PKS RPK Kruševac organizovala onlajn sastanak privrednika Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama
22. maja
13:03 2020

PKS RPK Kruševac već godinama ima uspešnu saradnju sa Kinesko Centralno logističkom Zonom – CECZ u Budimpešti, čiji je jedan od osnivača Kinesko Ministarstvo trgovine.

U prethodnom periodu organizovan je veliki broj sastanaka, sajmova u cilju povezivanja naših i kineksih kompanija , ali i povezivanje sa kompanijama Jugoistočne Evrope.

U organizaciji CECZ-a i Vlade Zheiang , 19.05.2020.g. organizovan je sastank sa firmama iz provincije Zheiang, Kina, u delu ponude mašinske ,elektro industrije, led rasvete i robe siroke potrosnje

PKS RPK Kruševac kao značajan partner Kineskoj logističkoj zoni u Budimpešti pozvan je da uzme učešće sa svojim kompanijama, partnerima na sastanku.

Na sastanku su učestvovale i kompanije iz Rumunije, Mađarske, Ukrajine, Slovenije, Slovačke, Bosne i Hercegovine i dr..

Video sastanci su organizovani preko Zoom aplikacije., predstavnici kompanija su razgovarali on line iz svoje kompanije.

Iz Rasinskog okruga učešće su uzele kompanije: Trgovina Matejić Kruševac i Vetus Promet Kruševac, pored 14 kompanija iz Centralne i Istočne Evrope.

Iz iste rubrike