RTV Brus

Svetski dan ljubaznosti

Svetski dan ljubaznosti
13. novembra
15:51 2018

Na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost, u Tokiju je 13. novembra 1998. godine održana konferencija o ljubaznosti i tom prilikom je donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Naglašavajući važnost pomenute deklaracije, upravo je 13. novembar izabran za Svetski dan ljubaznosti. Ovaj dan je prilika da razmislimo o svojim dosadašnjim postupcima, postavljajući se iznad teritorijalnih, kulturoloških ili religionalnih granica i da shvatimo da smo deo globalnog društva, jer nismo ni bolji ni lošiji od pripadnika drugih kultura, rasa ili religija. Uz sve pomenuto, savremeni psiholozi naglašavaju da ljubaznost prema drugima uvećava i našu sreću.

Iz iste rubrike