sreda, 28. septembar 2022.

RTV Brus

Međunarodni Dan demokratije

Međunarodni Dan demokratije
15. septembra
11:36 2022

Međunarodni Dan demokratije 15. septembar proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obeležavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Usvajanjem Rezolucije o proglašenju Međunarodnog dana demokratije potvrđen je stav da je „demokratija univerzalna vrednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života“. U rezoluciji je takođe navedeno da demokratija ima zajednička obeležja u svim delovima sveta, ali ni jedna zemlja ili region ne polaže isključivo pravo na nju.

Iz iste rubrike