RTV Brus

Društvu za pomoć MNRL „Pčelica“ Brus uručena zahvalnica za učešće na foto-konkursu

Društvu za pomoć MNRL „Pčelica“ Brus uručena  zahvalnica za učešće na foto-konkursu
17. marta
12:50 2021

Društvu za pomoć MNRL „Pčelica“ Brus uručena je zahvalnica za učešće na foto-konkursu pod nazivom „Lepota zime“ održanom od od 5. do 20. februara u organizaciji Udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnajama Grada Subotice. Na konkrus je pristiglo preko šezdeset fotografija iz devetnaest udruženja osoba sa invaliditetom koja deluju na teritoriji Republike Srbije, među kojima i foto radovi članova bruske “Pčelice”. Cilj konkursa bilo je podsticanje osoba sa intelektualnim invaliditetom na kreativno izražavanje i angažovano posmatranje sveta.

Iz iste rubrike