sreda, 17. avgust 2022.

RTV Brus

Direktor JKP „Rasina“ Ivan Jeličić o saradnji sa švedskim gradom Javle

05. jula
09:16 2019

Kao deo srpske delegacije u Švedskom gradu Javle, savetnik predsednika Opštine Brus Miloš Azdejković i direktor JKP „Rasina’“ Ivan Jeličić, učestvovali su u radu dvodnevnog skupa, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravana na putu pridruživanja EU“. Poseta je usmerena na međuopštinsku saradnju u oblasti upravljanja komunalnim vodama sa posebnim fokusom na preradu otpadnih voda a svrha je, da se uz podršku Švedske pomogne Regionalnoj grupi za zaštitu i održivo korišćenje akumulacije „Ćelije“ na početku procesa oblikovanja buduće saradnje između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac, kaže direktor JKP „Rasina’“ Ivan Jeličić.Tokom posete gradu Javle članovima srpske delegacije predstavljeni su konkretni planovi u vezi za nastavkom saradnje u oblasti prerade otpadnih voda, problema koji je moguće rešiti jedino saradnjom lokalnih samouprava na regionalnom nivou. Projekat zaštite jezera Ćelije predviđa i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na Rasini u Lepencu, koje bi trebalo da počne sa radom 2022. godine.

Iz iste rubrike