RTV Brus

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: N

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: N
02. decembra
09:09 2019

 

N

 

 

Nacionalna služba zapošljavanja filijala Kruševac – Brus

Nacionalna služba zapošljavanja je moderan javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji. Početkom delovanja javne službe zapošljavanja u Srbiji smatra se 14. decembar 1921. godine, kada je objavljen jedan od prvih propisa kojima se reguliše oblast zapošljavanja – „Zakon o zaštiti radenika“.

Nacionalnu službu za zapošljavanje, pored Direkcije, dve Pokrajinske službe, velikog broja službi i ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji, čine i 34 filijale. Jedna od njih je i Filijala Kruševac sa organizacionim jedinicama u Brusu, Aleksandrovacu, Ćićevcu, Varvarinu i Trsteniku.

Usluge NSZ:

Posredovanje i sajmovi zapošljavanja,
Profesionalna orijentacija i planiranje karijere,
Dodatno obrazovanje i obuka,
Klub za traženje posla,
Razvoj preduzetništva,
Poslovni centar,
Subvencije nezaposlenima,
Subvencije poslodavcima,
Novčana naknada.

Ukoliko ste nezaposleni, želite da promenite ili otpočnete sopstveni posao ili vam je potreban savet u vezi sa zapošljavanjem, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 

Adresa: ul. Oslobodilačka 2, 37220 Brus

Telefon: +381 37 3825 192

Faks: 037/826-300

 

 

Narodna biblioteka Brus

Istorijat

U vreme kralja Milana Obrenovića, kada je Brus proglašen varošicom, viđeniji ljudi doprinose razvoju prosvete i kulture – otvaranjem čitališta 30. novembra 1871. godine. Tog dana čitaonica je imala 10 knjiga, 4 časopisa, 2 slike većeg formata i 19 učlanjenih osoba. Godine 1978. Biblioteka je dobila svoj stalni prostor u Domu kulture.

Raspolaže sa fondom od preko 40.000 jedinica bibliotečke građe i najsavremenijom bibliotečkom opremom. Rad odeljenja je organizovan preko: pozajmnog, dečjeg sa čitaonicom i internet čitaonicom, naučnog sa čitaonicom i salom za kulturno obrazovne programe i zavičajnog odeljenja.

Delatnost

Narodna biblioteka Brus je organizator mnogobrojnih programa kao što su književne večeri, promocije, izložbe, predavanja, literarni konkursi, izložbe, tribine, muzičko scenski nastupi i razne druge manifestacije, a od 2010. godine obavlja izdavačku delatnost i do sada je objavila više monografskih publikacija. Narodna biblioteka godišnje upiše od 600 do 800 članova, a dnevna frekvencija je od 30 do 60 korisnika. Radnici Narodne biblioteke Brus svake godine učestvuju na stručno naučnim skupovima.

Upis novih članova se vrši tokom godine i važi narednih godinu dana od dana upisa. Članarina iznosi 300 dinara. Upis dva člana porodice omogućava trećem članu besplatnu članarinu, dok je za penzionere članarina 200 dinara. Za grupe veće od 10 korisnika Biblioteka omogućava kolektivni upis po ceni od 200 dinara po članu. Korisnici koji su oslobođeni članarine su: izbegla lica, korisnici socijalne pomoći, darodavci i saradnici, predškolski uzrast i učenici prvog razreda osnovne škole.

Knjižni fond

Narodna biblioteka Brus raspolaže fondom od 40629 bibliotečkih jedinica i sve su unete u COBISS bazu zaključno sa 18. 7. 2019. godine. Takođe smo od 8. 5. 2019. godine započeli i COBISS pozajmicu čitaoca. Narodna biblioteka Brus je pretplaćena na dnevni list Večernje novosti i časopise Blic žena i EKOlist, a kao poklon dobijamo i nekoliko drugih značajnih časopisa.

Digitalizacija

Ministarstvo kulture i informisanja je na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini podržalo projekat “U susret digitalnoj biblioteci” Narodne biblioteke Brus. Iznos odobrene sume je 250.000 dinara. Projektom je predviđena digitalizacija dela zavičajne zbirke, što će doprineti promociji lokalne kulturne baštine, značaju kulturnog nasleđa kao civilizacijskoj, zajedničkoj tekovini i jačanju svesti o potrebi i značaju čuvanja i održivog korišćenja digitalnog kulturnog nasleđa. Veliki i nemereljiv doprinos u izradi projekta, dali su direktor Narodne biblioteke Brus Nataša Jeličić i saradnici Dalibor Đokić i Marija Aleksić.

Pored nabavke tehničke opreme i izrade digitalne biblioteke pomoću veb-platforme, realizovana je i obuka na temu digitalnog nasleđa za sve mlade na teritoriji opštine Brus uzrasta od 15-30 godina, čime je podignuta svest o značaju procesa digitalizacije u informatičkom društvu.

U okviru projekta „U susret digitalnoj biblioteci“ u toku je prikupljanje starih fotografija, razglednica, plakata i časopisa koji su vezani za naš grad i okolinu, a u toku je i izrada sajta Narodne biblioteke Brus i Digitalne biblioteke Brus.

Odeljenja u Narodnoj biblioteci Brus:

Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike – pruža usluge korisnicima starijim od 14 godina. Pristup knjigama i katalozima je slobodan, tako da svaki čitalac prema svom interesovanju može naći željenu knjigu. U svakom trenutku korisnik se može obratiti bibliotekarima za pomoć, preporuku ili upućivanje u UDK raspored knjiga na polici. Fond se svakodnevno obogaćuje novim naslovima. U okviru pozajmnog odeljenja radi se stručna obrada knjige i unos u COBISS bazu, COBISS pozajmica svih korisnika, takođe planiranje i nabavka i bibliotečke građe.

Dečije odeljenje sa internet čitaonicom – fond je prilagođen potrebama dece predškolskog uzrasta, mlađih i starijih osnovaca, do 14 godina. Odeljenje pruža najmlađim čitaocima veliki izbor slikovnica, stripova, enciklopedija, knjiga, školske lektire, priručnika i dečije periodike. Ceo fond je smešten u slobodnom pristupu. U okviru ovog odeljenja smeštena je i internet čitaonica.

Naučno odeljenje sa čitaonicom i salom za kulturno obrazovne programe – pruža usluge širokom profilu čitalačke publike i raspolaže fondom iz svih naučnih oblasti i periodike. U čitaonici Naučnog odeljenja organizuju se promocije knjiga, književne večeri, razne izložbe, proslave jubileja ili značajnih datuma iz oblasti kulture i umetnosti, muzičke večeri, stručna savetovanja, literarna takmičenja i drugo. Čitaonica je dostupna svim korisnicima biblioteke.

Zavičajno odeljenje formirano je na osnovu Zakona o bibliotečko – informacionoj delatnosti. Prikupljanje građe za formiranje Zavičajne zbirke započeto je 1992. godine. U okviru zavičajnog odeljenja nalazi se i izdavačka delatnost. U fondu su knjige koje su po sadržaju vezane za teritoriju bruske opštine, autori su poreklom ili životom vezani za pomenuti prostor ili su izdate i štampane na teritoriji opštine. Pored 208 monografskih publikacija, zavičajnu zbirku čine: lokalni listovi, časopisi, geografske karte, fotografije, plakati, pozivnice i isečci iz novina. Najviše publikacija Zavičajne zbirke su dela Aranđela Rake Jeličića, Milovana Matića, Dragana Jeličića, Radmile Timotijević, Miroslava Vučkovića, Gorana Minića, Saše Trajkovića…

 

Broj zaposlenih: 4 (direktor, diplomirani ekonomista i diplomirani bibliotekar – Nataša Jeličić, samostalni knjižničari Slavica Maksimović i Zorica Obradović, pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe Rosa Pavlović)

 

Radno vreme: svakog radnog dana od 7 do 15 časova

Telefoni: +381 037 825 465, +381 037 825 488

e-mail: bibliotekabrus@gmail.com

Iz iste rubrike