RTV Brus

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: O

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: O
05. decembra
09:22 2019

O

 

 

Omladinski centar Brus

Udruženje „Omladinski centar Brus“ osnovano je 2013. godine. Osnivači su profesorka srpskog jezika i književnosti, Marija Aleksić, potpredsednica Marijana Stanisavljević i profesorka razredne nastave Ana Vukajlović. Pored redovnih članova, u Udruženju radi i i oko 30 volontera sa teritorije Opštine Brus.

Udruženje „Omladinski centar Brus“ postoji radi ostvarivanja zadataka u oblasti razvoja zajednice i civilnog društva i njihovih interesa. Opšti ciljevi rada su:

unapređenje kvaliteta života i položaja građana, naročito mladih;
promovisanje omladinskog rada i omladinske politike;
edukacija putem formalnog i neformalnog obrazovanja građana kroz kvalitetno i pravovremeno informisanje o integracionim tokovima u zemlji i inostranstvu sa posebnim osvrtom na omladinu i marginalne grupe;
aktivizam, volonterizam, borba protiv korupcije i kriminala, promocija sporta i zdravih stilova života, međunarodna saradnja; zaštita ljudskih prava, prava manjina i etničkih grupa; pospešivanje razvoja lokalne zajednice; pospešivanje poljoprivrede i turizma kao primarnog oblika razvoja zajednice;
uspostavljanje stabilnosti i rad sa marginalnim grupama i manjinama;
očuvanje kulturnog nasleđa;
pospešivanje rada medija;
pospešivanje održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Adresa: Žiljci bb, 37220 Brus

Telefon: +381 69 2922 896

e-mail: omladinskicentarbrus.online

 

 

Opština Brus

Opština Brus je opština u Rasinskom okrugu. Središte opštine je grad Brus, koji sa svojih 605 km² obuhvata padine Kopaonika, dolinu reke Rasine i deo župskog vinogorja. Prema proceni Zavoda za statistiku od 30. juna 2004. godine, na teritoriji opštine živi 18.224 stanovnika u 58 naselja. Grad Brus je sedište istoimene opštine sa prosečnom nadmorskom visinom od 450 metara. Nastao je i rastao pored Graševačke reke, oivičen proplancima, što ga čini posebno atraktivnim. Od Beograda je udaljen 246 kilometara, a do njega se stiže preko Kruševca. Opština Brus se prostire u centralnom delu Srbije i graniči se sa opštinama Aleksandrovac, Raška, Blace, Kuršumlija, Leposavić i Kruševac. Pripada Rasinskom okrugu, sa sedištem u Kruševcu, a sa susednim komunama i svetom povezana je dobrom mrežom regionalnih i lokalnih puteva.

U opštini Brus postoji jedno gradsko naselje Brus i 57 seoskih naselja. Većina stanovništva živi od poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno 60.000 hektara zemljišnih površina, pašnjaci čine 53,2%. U manjem obimu, poljoprivredna gazdinstva bave se ratarskim kulturama, a najviše malinama, kupinama, ribizlama, a zatim i gajenjem šljiva, jabuka i grožđa. Stanovništvo se bavi i stočarstvom. Brus je vazdušna banja. Obiluje izvorima tople i hladne vode. Razvijeni su lovni, a naročito sportski turizam.

 

Opštinska uprava Brus

 

 

Skupština opštine Brus

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine. Odbornici se biraju na period od četiri godine. Skupština opštine Brus ima 29 odbornika.

Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Radio i televizijske stanice mogu prenositi tok sednice Skupštine. Skupština opštine ima predsednika, zamenika i sekretara. Predsednik skupštine opštine Brus dr Miroslav Panić.

 

Opštinska uprava opštine Brus

Opštinska uprava opštine Brus ima devet odseka za: skupštinske i zajedničke poslove, opštu upravu, društvene delatnosti, finansije i planiranje, utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda, urbanizam i građevinarstvo, inspekcijske poslove, poljoprivredu, vodoprivredu i zaštitu životne sredine, javne nabavke i imovinsko-pravne poslove i za lokalni ekonomski razvoj i investicije.

Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Despotović Goran, diplomirani pravnik.

 

Opštinsko veće

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i članovi Opštinskog veća čiji je broj utvrđen Statutom opštine i koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine.

 

Adresa: ul. Kralja Petra I, br.120, 37220 Brus

Telefon: + 381 37 3150 101

e-mail: brusopstina@gmail.com

Iz iste rubrike