RTV Brus

Obuka za vaspitače u PU Pahuljice

Obuka za vaspitače u PU Pahuljice
09. marta
19:18 2020

U okviru projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“ koji se finansira iz sredstava EU i realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i konsultantske kuće PARTICIP GmbH u PU „Pahuljice“ u Brusu realizovana je obuka za vaspitače i medicinske sestre vaspitače. Obuka sa temom „Inspirativna sredina za integrisano učenje dece“ realizovana je sa ciljem jačanja kapaciteta vaspitača i medicinskih sestara vaspitača za razvijanje kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa koncepcijom Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta. Obuka je akreditovana rešenjem ministra i nalazi se na Listi programa od javnog značaja. Obuku su vodile Milijana Lazarević- trener i Mirjana Miljojković mentor iz predškolske ustanove.

Iz iste rubrike