RTV Brus

7.Žene liderke Brusa

7.Žene liderke Brusa
25. avgusta
12:30 2023

Ana Marković Đurđević na čelu „Pahuljica“

Moji razlozi za liderskom pozicijom u vrtiću nalaze se u shvatanjima značaja ranog razvoja dece. Preispitivanje i razvijanje sopstvene prakse, holistički pristup vaspitanju i obrazovanju dece do cilja – a to je vrtić kao zajednica koja uči i u kojoj se uči.


 

Ana Marković Đurđević, direktorka PU „Pahuljice“

Ana Marković Đurđević rođena je 25.04.1985. godine. Diplomirala je na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača.  Od 2007. zaposlena je u PU „Pahuljice“ Brus, najpre kao vaspitačica a od 2018. na mestu glavne vaspitačice. Par godina kasnije obavljala je posao zamenice direktora da bi 2021. godine bila imenovana za direktorku ove PU. Udata je, majka jedne Dunje.


 

Šta me je motivisalo za rukovođenje ustanovom?

„Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ima izuzetan uticaj na razvoj deteta, posebno na decu nepovoljnog socio-ekonomskog statusa, moji razlozi za liderskom pozicijom u vrtiću nalaze se u shvatanjima značaja ranog razvoja dece. Preispitivanje i razvijanje sopstvene prakse, holistički pristup vaspitanju i obrazovanju dece do cilja a to je vrtić kao zajednica koja uči i u kojoj se uči“.

„Kako je tekao moj razvojni put na mestu vaspitača, tako je rasla želja za ravojem ustanove, kvalitetom programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji mogu da utiču na rani razvoj dece“.

„Opština Brus je razuđena, pojedina seoska područja su veoma udaljena i karakteriše ih mali broj dece, a otežavajuća okolnost je formiranje grupa. Moj cilj je što veći obuhvat dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, jer je toj deci i porodicama potrebna podrška da se uključe u programe PVO-a kroz pristupačnost i kvalitet a zajedničkim učešćem radićemo na nejednakosti u društvu“

U radu sa najmlađima     


 

U matičnom vrtiću je procenat obuhvaćene dece ovog uzrasta mnogo veći ali i dalje je potrebno raditi na povećanju, pa su zadaci za ostvarenje obimni:

-Obezbeđivanje pristupačnosti i kvaliteta programa

-Razvijanje osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja zasnovanog na savremenoj pedagogiji

-Podrška zaposlenima u sistemu PVO a

-Uspostavljanje metoda finansiranja i upravljanja

-Razvijanje delotvornog i pouzdanog sistema praćenja i vrednovanja“.

„Moja vizija je da PU“Pahuljice“ bude otvorena za saradnju, da kvalitetom programa i njegovom realizacijom podstakne pristupačnost, dostupnost, vidljivost ustanove, okupi veći broj dece i na taj način prikaže svoj ključni uticaj na ostvarivanje prava dece, smanjene nejednakosti u društvu kao i razvoj i uticaj na kasniji uspeh“.                                                                                                                                   Sa stručnog skupa


 

Da bih uspela u ostvarenju prethodno navedenih planova, postoje različiti izazovi koje je moguće prevazići samo uz samovrednovanje, kontinuirani proces preispitivanja postojeće prakse, liderski odnos i timski rad.

Vaspitačice PU „Pahuljice“

„Do sada sam se trudila da stvaram radnu atmosferu uz toleranciju, saradnju, ohrabrenje, timski rad i uz autoritet zasnovan na poverenju i poštovanju, jer ostvarenje ličnih ciljeva nije moguće, već je potrebno da svi imamo jednaku viziju kojoj ćemo zajedno težiti“.


 

 

 

Iz iste rubrike