RTV Brus

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: O

Grad na dlanu – Adresar opštine Brus: O
12. decembra
10:05 2019

 

Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj”

 


Istorijat

Odluku da se 1848. godine u Brusu otvori škola donela je vlada Avrama Petronijevića. Međutim, na samom početku javila su se dva velika problema: nepostojanje odgovarajuće zgrade i učitelja. Prvi problem je rešen privremenim smeštanjem škole u crkvenoj kući. U nedostatku školovanih učitelja, učeni terzija, kao jedan od retkih pismenih ljudi u mestu, imenovan je za učitelja. Škola u Brusu je otpočela rad sa jednim odeljenjem koje su činili učenici različitih uzrasta. Škola je bila namenjena deci iz Brusa i okolnih sela, poput: Žiljaka, Kočina, Velike i Male Grabovnice, Kobilja, Tršanovaca, Drtevaca i Drenove.

Dana „11. septembra 1858. godine Ministarstvo prosvete je izvešteno da u Brusu postoji Osnovna škola sa tri razreda. Iako je crkvena kuća bila samo privremeno rešenje, u njoj će škola ostati sve do 1870. godine, kada je podignuta prva namenski građena školska zgrada. Veoma brzo, 1871. škola postaje četvororazredna. Škola je radila i bila u svojoj punoj funkciji sve do 1965. godine.

U Prvom svetskom ratu bruska škola je radila sa manjim ili većim prekidima i pretrpela velike materijalne štete. Posle rata, škola u Brusu je nastavila sa radom u postojećoj školskoj zgradi, na kojoj su izvršene neophodne popravke. O školi u Brusu u Drugom svetskom ratu zna se veoma malo. Radila je, svakako, u veoma teškim uslovima, sa manjim ili većim prekidima. Posle rata Osnovna škola je počela sa radom u staroj školskoj zgradi. Od 1955. godine došlo je do spajanja Osnovne škole i Niže gimnazije i prerastaju u osmogodišnju školu, koja od tada radi kao potpuna osnovna škola. Inače, iste 1955. godine Osnovna škola u Brusu dobija ime „Jovan Jovanović Zmaj“, koje sa ponosom nosi i danas.

Kako je prolazilo vreme, tako je i škola imala sve veći broj učenika. Tada su se javila dva velika problema, nedostatak školskog prostora i stručnog nastavničkog kadra. Posebno je značajno da već 50-ih godina prošlog veka u našu školu dolaze prvi stručni kadrovi, tj. diplomirani nastavnici za pojedine predmete.

 

 

Što se tiče školskog prostora, škola je radila u staroj i zgradi familije Jeličić. Od 1965. godine, kada je stara školska zgrada srušena, bruska osnovna škola bila je smeštena samo u zgradi porodice Jeličić. Problem nedostatka prostora ozbiljnije počinje da se rešava od 1966. godine, kada je započeta gradnja nove školske zgrade. Započeti objekat je završen 1968. godine. Novopodignuti objekat je sadržao 12 učionica. Posle izvesnog vremena, 1978. škola je dobila novi dograđeni prostor, a 1980. i fiskulturnu salu. Kada je 1997. godine u rad pušten novoizgrađeni deo sa 8 učionica, škola je konačno, rešila problem sa nedostatkom školskog prostora. Sledeće, 1998. godine, sagrađeno je i funkcionalno prostrano školsko igralište. Posle rešavanja prostornih problema, škola sve svoje napore usmerava ka poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa u cilju osavremenjavanja obrazovno-vaspitnog rada. U svrhu poboljšanja standarda učenika, u školi radi školska kuhinja.

 

Škola danas

Danas je Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ konstituisana kao ustanova koja se sastoji iz matične škole u Brusu i osmorazrednih škola u Milentiji, Osrecima, Krivoj Reci i Batotu, kao i četvororazrednih škola u Velikoj Grabovnici, Botunji, Igrošu, Lepencu, Rasju, Donjem Lipovcu i Maloj Vrbnici, koje čine područna odeljenja matične škole u Brusu. Danas u našoj školi ima 140 zaposlenih, od toga 93 nastavnika, koji izvode nastavu u 54 odeljenja, sa preko 700 učenika.

U toku svog postojanja škola je postizala zavidne rezultate. Za dugogodišnji rad više puta je pohvaljivana i nagrađivana. Nosilac je brojnih priznanja i odlikovanja. Iako su materijalni uslovi u kojima škola danas radi skromni, nastava se organizuje po svim savremenim principima. Iako se suočavala sa brojnim teškoćama i izazovima, Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ beležila je sjajne rezultate, opravdavajući tako svoje vekovno postojanje. Uvek u trendu, u korak sa novim stremljenjima, uz očuvanje starih vrednosti, škola nastavlja sa radom, na opštu radost sadašnjih, ali i budućih generacija učenika.

 

 

Adresa: Bratislave Petrović 69, Brus

Telefon: +381 37 825 381

e-mail: oszmaj@ptt.rs

Website: zmajbrus.edu.rs

Iz iste rubrike