RTV Brus

ČUVARI TRADICIJE – PRAVOSLAVNE SVETINJE OPŠTINE BLACE

ČUVARI TRADICIJE – PRAVOSLAVNE SVETINJE OPŠTINE BLACE
28. novembra
12:00 2023

 SPOMENIK KULTURE U CENTRU GRADA

Blace – manja kopaonička opština, sa 40 naselja. Smeštena u Topličkoj kotlini, na istočnim obroncima Kopaonika i jugozapadnim obroncima Jastrebca, zahvata severozapadni deo Topličkog basena koji je Jankovom klisurom spojen sa dolinom Rasine.


Gradsko jezgro smešteno je pored Blatašnice, na oko 12 km uzvodno od ušća u Rasinu. Na nadmorskim visinama od 380 do 430 metara, Blace leži na vododelnici slivova reka Rasina i Toplica.

Hram Uspenija Presvete Bogorodice u Blacu

U samom gradskom jezgru, u centru Blaca smešten je hram Uspenja Presvete Bogorodice.

Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu

Prvobitni hram u Blacu podignut je 1892. godine. U vreme Prvog svetskog rata, nakon bugarske okupacije Toplice, bugarska vojska je opljačkala i srušila hram.

Današnji hram podignut je 1936. godine. Na portalu iznad ulaznih vrata hrama zapisano je:

„Hram ovaj, Uspenija Presvete Bogorodice podiže se 1936. godine, trudom seljana opštine Blace, a za vlade Njegovog Veličanstva kralja Srbije Aleksandra I.“Radovi na konzervaciji fresaka i arhitekturi hrama obavljeni su 2004. i 2013. godine.

Crkva je jednobrodna građevina pravoguaone osnove sa dve kupole i dva bočna vestibila. Crkvu je najverovatnije oslikao Božidar Nikolić (1919.- 1993.), velikan srpskog slikarstva i predstavnik socrealizma.

 


Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu uvršten je u spomenike kulture Republike Srbije.

 

 

 

 

 

Iz iste rubrike