RTV Brus

Biblioteka u vašem telefonu

Biblioteka u vašem telefonu
12. juna
15:15 2020

Narodna biblioteka Brus je u toku 2008. godine pristupila centralizovanom sistemu obrade bibliotečkog materijala COBISS. Zaključno sa julom prošle godine ceo knjižni fond ubačen u jedinstvenu bazu, i kao takav postao je deo kataloga Virtuelne biblioteke Srbije koji je dostupan svima za on-line pretraživanje. Kada posetite COBISS aplikaciju možete imati uvid u stanje o
celokupnom fondu Narodne biblioteke Brus, pretraživati i izabrati građu. Svim zainteresovanim čitaocima dostupna je i mCOBISS aplikacija za više tipova mobilnih uređaja. Za telefone i tablete koji funkcionišu na operativnom sistemu Android, na raspolaganju je besplatna mobilna aplikacija, gde mogu da pretražuju građu, prate prikaz lokacije biblioteka na mapi i upustva za put do izabrane biblioteke, i drugo. S obzirom da je Narodna biblioteka Brus započela COBISS/Pozajmicu u maju prošle godine svi čitaoci su evidentirani u ovom sistemu.
COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR a takođe i sa mnogim drugim funkcijama.
Članice uzajamne katalogizacije u mreži COBISS.Net su države: Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Albanija i Kosovo. Broj biblioteka u Srbiji koje su trenutno članice COBISS sistema je 223.

Iz iste rubrike