ponedeljak, 18. oktobar 2021.

RTV Brus

RPK „Izgradnja otpornosti MSP u Srbiji“.

RPK „Izgradnja otpornosti MSP u Srbiji“.
23. juna
09:04 2021

Evropska regionalna kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala je okrugli sto na temu „Izgradnja otpornosti MSP u Srbiji“.

U prethodnoj godini sprovedeno je istraživanje koje je uključilo 550 privrednih subjekata i rezultati su jasno ukazali da je niska spremnost MSP da se suoče sa katastrofama. Na osnovu istraživanja je započet nacionali dijalog o ovoj temi. Rezultat prvog okruglog stola u okviru dijaloga, održanog 21. februara 2021. godine, su smernice i preporuke za izgradnju otpornosti privrednih subjekata da se suoče sa prirodnim i tehnološkim nepogodama i da se olakša njihov oporavak nakon katastrofa.

Prezentaciju nalaza istraživanja, smernica i preporuka, na sastanku Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga u proširenom sastavu, održala je Vidosava Džagić, pomoćnik direktora PK Beograda.

Postoji velika zavisnost od komunalnih usluga, na prvom mestu električne energije, zatim interneta, a slede telekomunikacione usluge i voda. MSP su visoko zavisna od lanaca snabdevanja i smatraju da nemaju adekvatno osiguranje za slučaj rizika od katastrofa. Preko 80% MSP je izjavilo da ne postoje podsticaji u smislu poreskih olakšica, lakšeg pristupa kreditima, smanjenja premije osiguranja koje obezbeđuju nacionalna/lokalna uprava ili druge zainteresovane strane prilikom investiranja u otpornost. Najveći broj (oko 90%) MSP su izjavila da nisu upoznata sa inicijativama ili projektima koji mogu da im pomognu da zaštite svoje poslovanje od katastrofa. Sveukupno, MSP nedostaju kapaciteti i resursi da identifikuju rizike od katstrofa, da procene njihov uticaj na poslovanje kako bi pripremili mere i planove da se suoče sa katastrofama, odnosno da se što pre oporave od njihovih posledica. Upravo o preventivnim merama za izgradnju otpornosti MSP prisutne je upoznao Zoran Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu privrede.


Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici ključnih zainteresovanih strana iz javnog i privatnog sektora, uključujući predstavnike državne uprave, lokalnih samouprava, institucija, akademske zajednice, javnih preduzeća, malih i srednjih privrednih društava, osiguravajućih kompanija. U diskusiji su učestvovali predstavnici osiguravajućih kuća, privrednici iz sektora prehrambene industrije i predstavnici obrazovnih institucija i javnih preduzeća, koji su izneli predloge za unapređenje osiguranja u svim privrednim delatnostima kao i potrebu za modernijim sistemom obuke kadrova kako bi se komunikacija i dijalog u ovoj oblasti što više unapredili.

Iz iste rubrike