sreda, 28. septembar 2022.

RTV Brus

Novina u PKS: Onlajn obuke za privrednike

Novina u PKS: Onlajn obuke za privrednike
14. avgusta
13:09 2020

Kako bi pomogla privrednicima i kompanijama da što efikasnije odgovore izazovima u poslovanju, kvalitetno i uz minimalna ulaganja naprave strateški plan i upravljaju postojećim kapacitetima i unaprede biznis, Privredna komora Srbije kreirala je više više modula onlajn obuka usmerenih na razvoj menadžerskih znanja i veština. Centar za edukaciju PKS aktivno radi na kreiranju i razvoju onlajn obuka za individualni rad, kao i radionica za grupni rad sa predavačem, što je u skladu sa podrškom koju Privredna komora Srbije pruža digitalnoj transformaciji srpske privrede.

Iz iste rubrike