RTV Brus

Sutra se obeležava Svetski dan borbe protiv droga i Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Sutra se obeležava Svetski dan borbe protiv droga  i Međunarodni dan podrške žrtvama torture
25. juna
09:02 2021

Širom sveta 26. juna se obeležava Dan borbe protiv droga. Upotreba i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve slojeve društva u svim zemljama sveta. Generalna skupština Ujednjenih nacija je 07. decembra 1987. godine proglasila je ovaj dan Međunarodnim danom borbe protiv droga. Na ovaj način, skreće se pažnja svetske javnosti na rastući problem zloupotrebe droga. Cilj je podizanje svesti o izazovima koje droga predstavlja za društvo, a posebno za mlade.

Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Danas se, takođe, obeležava i Dan podrške žrtavama torture. Naime, konvenciju protiv torture i drugih surovih i neljudskih postupaka ali i kazni usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 26. juna 1987. godine. Prema ovoj konvenciji zabrana torture je apsolutna i ni pod kojim uslovima, ni jedna osoba ne sme biti izložena torturi. Republika Srbija se nalazi na listi država potpisnica ove konvenicije.

Iz iste rubrike