RTV Brus

Sa osmog skupštinskog zasedanja SO Brus

23. aprila
19:47 2021

Na 8. skupštinskom zasedanju u Brusu, većinom glasova usvojena je Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji bruske opštine. Odbornici su usvojili i Program postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na površinama javne namene. Cilj izrade Programa je stvaranje uslova za sprovođenje Odluke o komunalnom uređenju, izvršenja revizije dosadašnjih programa i evidentiranja promena nastalih u prostoru, utvrdjivanjem novih i ukidanjem lokacija koje nisu primerene, istakao je glavni urbanista Novica Nešić, odgovarajući na pitanje odbornika Grupe građana „Za Brus“ , Nebojše Jovanovića.

Pomenuti program predstavlja usklađivanje sa zakonom, za nastupajući period i buduće korisnike, rekla je odgovarajući na isto pitanje odgovorila je i predednica opštine dr Valentina Milosavljević

Za legalizaciju 12 spornih objektata koliko je, od strane nadležnih inskpekcijskih službi, popisano na Kopaoniku, prema njenim rečima, nadležno je već resorno Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu a ne lokalna samouprava. Republičkoj direkciji za imovinu je predloženo da se sprovede postupak prenošenja prava iz državne u javnu svojinu opštine za potrebe izgradnje parking prostora u katarstarskim opštinama Brus i Brzeće. Odlukom odbornika, opština će, sa 100 hiljada dinara učestvovati u humanitarnoj akciji za izgradnju stambenog objekta heroju sa Košara, Miji Đidiću.

Obrazlažući Zahtev za davanje saglasnosti na tekst Ugovora sa ciljem realizacije projekta “Srbija u ritmu Evrope”, Valentina Milosavljević ističe da će biti namenjen je najmlađima samo ukoliko deca pokažu interesovanje za takvu manifestaciju.

Lokalne javne finansije su u prethodnom periodu stabilizovane, a opština Brus više nije zadužena, zaključila je predsednica opštine…

Odlukom odbornika Opština Brus će se priključitii realizaciji programa „Srbija u ritmu Evrope“ 2022.godine.

Iz oblasti rada JKP Rasina usvojeni su predlozi programa održavanja javnog osvetljenja, komunalne higijene saobraćajnih i javnih površina i zelenila i. Većinom glasova usvojen je cenovnik za letnje održavanje puteva i odlučeno da neće biti povećanja cene vode u turističkom naselju Brzeće. Usvojeni su usklađeni finansijski planovi Opštinske uprave, Centra za kulturu i osnovnih škola “Prvi maj” Vlajkovci i “J.J..Zmaj” sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine Brus za tekuću godinu. Većinom glasova za predsednicu Opštinske izborne komisije umesto Marije Azdejković imenovana je pravnica Ružica Luković, a za predsednicu UO Centra za kulturu, umesto Slavka Milićevića, Bojana Gašić Tipsarević.

Iz iste rubrike