četvrtak, 7. decembar 2023.

RTV Brus

Prezentacija naučne studije beogradskog Rudarsko geološkog fakulteta

15. novembra
17:07 2022

Na inicijativu opštinskog rukovodstva Brus, Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu proteklih 6 meseci realizovao je studiju „Geotermalni i termomineralni potencijal hidrogeoloških resursa na teritoriji opštine Brus“, koja definiše buduće radove na otkrivanju novih izvorišta i pruža odgovor na pitanje šta možemo imati na teritoriji bruske opštine. Studiju je predstavio dr Dejan Milenić, predsednik Srpske geotermalne asocijacije sa saradnicima, profesorima ovog fakulteta.

Iz iste rubrike