RTV Brus

Novembar mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

23. novembra
14:26 2022

Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci treba da postane sastavni deo većeg napora kako bi deca i mladi bili otporniji na pomenute negativne uticaje, jedna je od poruka tokom novembra, meseca borbe protiv bolesti zavisnosti. Dobra informisanost je prvi korak u prevenciji uz važnu ulogu roditelja, nastavnika, zdravstvenih radnika i društva u celini, pri čemu ne treba umanjiti ni ulogu mladih ljudi i njihov stav. Dr Marija Antić, iz bruskog Doma zdravlja apeluje na mlade da na svako iskušenje imaju jasan odgovor „NE“.

Iz iste rubrike