RTV Brus

Mere populacione politike jedan od prioriteta lokalne samouprave opštine Brus

Mere populacione politike jedan od prioriteta lokalne samouprave opštine Brus
11. oktobra
09:55 2023

Šef Odeljenja za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Opštinske uprave opštine Brus, Nikola Zbiljić ukazuje na veći obim davanja porodicama sa decom a sa ciljem podsticanja rađanja uvećani su iznosi i uvedene nove afirmativne mere. Na snazi je i set afirmativnih mera namenjen deci školskog uzrasta i stipendije za najuspešnije bruske studente. U lokoalnoj samoupravi u Brusu, ističe Nikola Zbiljić, istrajni su u nameri da i u godinama koje dolaze nastave sa sprovođenjem mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece a sve sa ciljem poboljšanja demografske slike u bruskoj opštini.

Iz iste rubrike