utorak, 3. oktobar 2023.

RTV Brus

Invalidske parking karte za građane Brusa

05. novembra
13:47 2019

Odnedavno, Opština Brus je, u saradnji sa Udruženjem parkirališta Srbije, a na osnovu odluke Opštinskog veća obezbedila jedinstvene invalidske parking karte koje važe za sva javna parkirališta u Srbiji.

O tome, za program RTV, šef Odseka za društvene delatnosti Radovan Moskovljević kaže:

„Pravo na pomenute karte imaju invalidski penzioneri sa utvrđenim telesnim oštećenjem od 80 do 100 odsto, odnosno prva tri stepena telesnog oštećenja donjih ekstremiteta i karlice, slepa i lica ometena u mentalnom razvoju, sa autizmom i Daunovim sindromom, oboleli od distrofije, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multiple skleroze, lica na hemodijalizi kao i roditelji  i staratelji dece sa invaliditetom obuhvaćene vaspitno-obrazovnim procesom“.

 

Neophodno je da zainteresovani podnesu zahtev Odseku za društvene delatnosti Opštinske uprave Brus, kaže Moskovljević…

Pravo na korišćenje invalidske parking karte koja se lepi na desnu stranu vetrobranskog stakla vozila na vidljivom mestu ostvaruje se za celu kalendarsku godinu.

Iz iste rubrike