RTV Brus

“ZA IZLAZAK IZ ROVOVA”

18. decembra
11:16 2020

Nasilje prema ženama nije prestalo zato što se desio Covid 19 – Žene i dalje bivaju ubijene samo zato što su žene


Aktuelna situacija u vezi sa oboljenjem COVID 19 ne sme biti razlog niti opravdanje za nepostupanje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, zaključeno je na sastanku predstavnica/ka institucija i nevladinih organizacija u Rasinskom okrugu. Sastanak je bio posvećen unapređenju odgovora na problem nasilja prema ženama u kontekstu pandemije virusa korona i održan je na inicijativu Udruženja žena Peščanik.

Analizom informacija, koje je prikupilo od postupajućih institucija, UŽ Peščanik došlo je do saznanja, da je naprimer, tokom vanrednog stanja, na proleće 2020, samo u dva grada u okrugu, u Kruševcu i Trsteniku, održan propisan broj sastanaka grupe za koordinaciju i saradnju na sprečavanju nasilja u porodici. Nastavljen je i negativan trend smanjenja izrađenih individualnih planova zaštite, kao i nepozivanja ženskih organizacija na sastanke grupa za koordinaciju i saradnju.

Udruženje žena Peščanik podseća javnost da su od početka 2020, prema medijskim izveštajima, u Srbiji ubijene najmanje 24 žene, a za još 5 slučajeva smrti žena postoji pretpostavka da je reč o femicidu.

Primena postojećih zakona i preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama u uslovima izazvanim virusom korona, neophodno je za adekvatnu borbu protiv obe pandemije, pandemije virusa i pandemije nasilja prema ženama.

Stoga pozivamo osnovna javna tužilaštva u Rasinskom okrugu i u Srbiji da organizuju redovne susrete grupa za koordinaciju i saradnju.

Uvažavajući njihove dosadašnje napore na informisanju javnosti o COVID 19, tražimo da lokalne uprave distribuiraju pravovremene, objektivne i na razumljiv način informacije u vezi sa aktuelnom bezbednosnom situacijom stanovništva.

Tela za rodnu ravnopravnost pozivamo da organizuju i sprovedu, u saradnji sa ženskim grupama i drugim relevantnim subjektima u društvu istraživanje potreba i prioriteta građanki i građana, posebno ranjivih pojedinaca/ki i grupa, uključujući i potrebe žena sa iskustvom nasilja u porodici.

I virus korona i nasilje prema ženama preozbiljni su izazovi da bi se različiti akteri u društvu protiv njih borili pojedinačno, svako iz svog rova.

Iz iste rubrike