četvrtak, 2. decembar 2021.

RTV Brus

Upis prvaka počinje 1. aprila

03. marta
09:21 2021

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školu od 1. septembra kreće 66.864 prvaka, a njihov upis počinje od 1. aprila. Poslednjih nekoliko godina procedura upisa dece u školu je olakšana, jer se sve obavlja elektronski. Škola automatski preuzima celokupnu dokumentaciju – izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenje o pripremnom predškolskom programu, lekarski pregled. Poslednje nedelje marta preko portala eUprava roditelji će moći da zakažu termin za odlazak u školu kada će moći da završe sve – razgovor deteta sa psihologom ili pedagogom, koji procenjuju njegovu spremnost za polazak u školu kao i upis. U prvi razred polaze deca rođena od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine.

Iz iste rubrike