RTV Brus

DA NAS BUDE VIŠE

DA NAS BUDE VIŠE
05. decembra
17:57 2022

Mere populacione poilitike u opštini Brus

U cilju unapređenja populacione politike, lokalna samouprava u Brusu sprovodi određene mere, a u nastavku teksta sledi spisak koja Prava na finansijsku podršku ostvaruju porodice sa decom

– Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođeno dete; 40000 din prvo dete, 60000 din drugo dete, 80000 din treće i svako naredno

– Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj majci za rođeno dete; 10000 mesečno, 12 meseci od rođenja deteta

– Pravo na poklon prvorođenom detetu u novoj godini; 20000 din mesečno

– Pravo na besplatan prevoz i boravak u predškolskoj ustanovi; svako treće dete u porodici ima besplatno boravak u PU „Pahuljice“, a deca koja pohađaju pripremni predškolski program imaju besplatan prevoz ako su udaljena više od 4 km

– Pravo na olakšice roditeljima prilikom plaćanja naknade troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi; Samohrani roditelj plaća umanjenu cenu za 20%, za drugo dete iz porodice se plaća umanjeno 20%, i blizanci umanjeno 20%

– Pravo na poklon đacima prvacima; besplatni udžbenici

– Pravo na besplatne troškove prevoza učenika osnovnih škola; za sve učenike koji putuju duže od 4km u jednom pravcu

– Pravo na besplatne troškove prevoza dece i roditelja-pratilaca na osnovu mišljenja Interresorne komisije; ostvaruje dete i pratilac

– Pravo na besplatan prevoz, ishranu i smeštaj dece i učenika sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i njihovih pratilaca;

– Pravo na besplatnu užinu učenika osnovnih škola; imaju svi učenici

– Pravo na besplatan smeštaj u učeničkim domovima srednjih škola za učenike iz porodica sa troje i više dece.

– Pravo na besplatan prevoz učenika prve godine Srednje škole Brus, koji putuje duže od 4km u jednom pravcu

– Novčane nagrade najboljim učenicima i sportistima; visinu i kriterijume utvrđuje veće, svake godine

Iz iste rubrike