RTV Brus

DA NAS BUDE VIŠE

DA NAS BUDE VIŠE
05. decembra
17:56 2022

O merama populacione politike u opštini Brus sa predsednicom opštine dr Valentinom Milosavljević

Lokalna samouprava radi na nekoliko projekata kako bi popravila demografsku sliku i stanje u budućem periodu, što se tiče broja novorođenčadi. Naime, u 2020.-oj godini namenska sredstva dobijena od Ministarstva bez portfelja za demografiju i populacionu politiku u iznosu od oko 4 miliona dinara utrošena su za pomoć roditeljstvu i mladim roditeljima preduzetnicima koji su se javili na raspisani Konkurs i svi koji su aplicirali dobili su pomoć u iznosu od po 350 hiljada dinara i sredstva potrebna za obuku. Dakle 2,8 miliona je opredeljeno za pomoć mladim roditeljima preduzetnicima, a ostatak do 3 miliona za obuku, dok je 1 milion utrošen za kupovinu patronažnog vozila Dachia – sandero, koji je ustupljen na korišćenje bruskom Domu zdravlja što je veoma značajno za patronažne sestre. S obzirom da je Brus pretežno ruralno područje sa 57 seoskih naselja i jednim gradskim, s tim u vezi ovo vozilo je od velikog značaja kao deo podrške roditeljstvu kako bi se obišle porodice sa decom.

 

Ono što je takođe urađeno kao motivacija mladim roditeljima da osnuju svoje porodice i da bude više beba, jeste i obećanje da se u svakom selu uradi po 1 kilometar asfalta za novorođenu bebu, te je sumirano to dalo dobar rezultat. Neizostavan deo jeste i podrška Vlade lokalnoj samoupravi Brus ističe Milosavljević. „Od dolaska na vlast trudili smo se i da poboljšamo uslove na selu kako bismo zadržali te porodice, kako ne bi došlo do odliva iz sela u grad i da bi se na taj način sačuvale i škole na selu i radna mesta i poboljšali usllovi za samozapošljavanje i za domaću radinost ali i za opstanak i dolazak potencijalnih investitora. Sa aspekta demografske politike okrenuli smo se pomoći roditeljstv u uglavnom u vidu podršku samozapošljavanja, odnosno subvencionisanjem zapošljavanja novih radnika. “ dodala je predsednica opštine.

U 2021. godini izdvojeno je 6 miliona dinara i 9 od Nacionalne službe zapošljavanja što ukupno čini 15 miliona dinara za javne radove, kako bi se angažovalo što više ljudi u formalni vid zaposlenja.

Povećan je iznos za socijalna davanja i iznos jednokratnih pomoći i po prvi put je doneta veoma važna odluka, a to je odluka o vantelesnoj oplodnji, 300.000 po paru odnosno u 3 pokušaja po 100.000. čime se dodatno stimulišu roditelji a lokalna samouprava pruža veliku pomoć i na ovom polju.

Opština Brus omogućila je besplatne udžbenike od 2021. godine za sve đake prvake, a prema rečima Valentine Milosavljević, cilj je da ovaj podsticaj primeni i na više razrede osnovnih škola.

„Na svakom polju gledamo da poboljšamo uslove za život, da zadržimo mlade, da smanjimo odliv a to svakako činimo i sa drugog aspekta osnivanjem novih radnih mesta. Naš cilj je da ne stanemo na ovim odlukama, da donosimo što više popularnih odluka i da podižemo lestvicu i postavljanje visokih standarda i da te odluke u budućnosti neće niko moći da stavi van snage. Opredelili smo se za strategiju održivog razvoja, radimo na tome da rešavamo projekte od kapitalnog značaja jer je to preduslov i za opstanak postojećih investitora i za dolazak potencijalnih investitora, kako domaćih tako i stranih. Da bi se zadržali mladi neophodna su nova radna mesta i unapređenje života u svakom segmentu. Paralelno radimo na svim poljima i na promovisanju socijalne zaštite i na unapređenju zdravstvene zaštite. Sve donešene odluke značajne su kako za građane opštine Brus tako i za društvo u celini“ ističe Valentina Milosavljević.

 

Iz iste rubrike