sreda, 25. novembar 2020.

RTV Brus

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za period januar – avgust 2020. godine

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za period januar – avgust 2020. godine
12. novembra
15:01 2020

Prema podacima PKS RPK Kruševac za period januar – avgust 2020.g. spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga iznosi 328.7 miliona evra. U poređenju sa istim periodom 2019.g. , spoljnotrgovinska razmena veća je za 2.6 %. Vrednost izvezene robe za prvih osam meseci 2020.g. iznosi 185.3 miliona eura i u odnosu na isti period 2019.g. izvoz je povećan za 4.2% .Ukupan uvoz Rasinskog okruga za prvih osam meseci 2020. g. iznosi 143.4 miliona eura i u odnosu na januar- avgust 2019.g. uvoz je povećan za 0.6%. U Rasinskom okrugu, za prvih osam meseci 2020. g. ostvaren je suficit u iznosu od 41.9 miliona eura. Pokrivenost izvoza uvozom iznosi 129.2%. Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga beleži trend rasta od 2012.g., kada je za period januar – avgust 2012.g. iznosila 167.5 mile. evra, a istom periodu u 2020.g iznosi 328.7 miliona evra.

Iz iste rubrike